Nettsider med emneord «straff»

Publisert 3. nov. 2016 10:06
Publisert 18. mai 2016 14:47
Publisert 18. sep. 2015 10:41
Publisert 20. mai 2015 21:49

I anledning at min bok "Det Nyliberale Janusansikt" lanseres 21.05, presenterer jeg noen sentrale momenter. Det som skal forklares er sterk økning i bruk av straff. Jeg argumenterer for en forståelse som vektlegger kontrollkulturer, muligvis i Garlands forstand. Samtidig diskuterer jeg både hva begrepet inneholder og hvordan det skal forstås rent sosiologisk.

Av Nicolay B. Johansen

Publisert 4. mai 2012 13:26
Publisert 10. nov. 2008 14:49
Publisert 10. nov. 2008 14:47
Publisert 10. nov. 2008 11:11
Publisert 13. mars 2008 10:24