Marte Rua

Image of Marte Rua
Norwegian version of this page
Phone +47-22850115
Mobile phone 92685567 +47-92685567
Room 673
Username
Visiting address Domus Nova St. Olavs plass 5
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Other affiliations Faculty of Law

Research interests

Marte Rua's PhD project concerns the use of solitary confinement in Norwegian prisons. Based on the experiences of the people involved, as well as texts and quantitative data, Rua will explore institutional practices giving various forms of solitary confinement or social isolation, so that we can better understand how they occur.

Rua combines different methods in an institutional ethnography, a sociological approach in which the aim is to produce knowledge that is useful to those being studied.

Background

Marte Rua graduated with a Masters degree in Sociology from the University of Oslo in 2009.

The University of Oslo published Rua's monograph 'What does prison doctors do? An institutional ethnography on solitary confinement and health', in 2012. Rua's work was a pioneering study that addressed health work in prison. Particularly, the actual conflicts between, on the one hand, health considerations and, on the other, security/punishment considerations in Norwegian prisons.

Rua has worked as; a researcher at the interdisciplinary project Prison-based drug treatment in the Nordic countries. Control and rehabilitation in welfare state institutions at the Department, a research assistant at a project on the rehabilitation of young persons with physical disabilities at the NOVA - Norwegian Social Research, the Department of Sociology and Human Geography (University of Oslo), the Norwegian Institute for Alcohol and Drug Research and has also been teaching qualitative methods at the University of Oslo.

Rua has written for among others Norwegian and international research news agencies, as well as a number of academic journals such as Sosiolognytt (The Journal of the Norwegian Sociological Association), and was in the editorial board of Materialisten - one of two journals in Scandinavia dedicated to criminological research. Rua is coordinator for the Nordic research network Institutional Ethnography in the Nordic countries. She is also one of the founders of The Scandinavian Solitary Confinement Network.

Publications

Rua, Marte (2015). Dan Eliassens fem siste dager. frifagbevegelse.no [Fagblad] 2015-06-28 

Rua, Marte (2015). Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt , I: Karin Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-45067-0. 10.  s. 220-250.

Rua, Marte (2015). Norge og Europarådets fengselsregler: Rekommandasjonen som forsvant, ble gjenoppdaget, og forsvant igjen. NRK Kunnskapskanalen [TV]. 2015-09-29.

Giertsen, Hedda; Rua, Marte (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Volum 101 (2) s. 158-182.

Rua, Marte (2014). Tilbake til straffekoloniene? Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  146(226), s 40- 41.

Smith, Peter Scharff, Thomas Horn, Johannes F. Nilsen og Marte Rua (2013). Isolation i skandinaviske fængsler – Om skandinavisk praksis og etableringen af et skandinavisk isolations-netværk. I Social Kritik 136/2013, Vol. 25, s. 4-20.

Rua, Marte (2013). Ballen som ingen vil ta. Tidsskrift for Den norske legeforening 2013 ;Volum 133.(1) s. 124-124.

Grue, Lars Petter; Rua, Marte (2013).To skritt foran. Om funksjonshemming, oppvekst og mestring. Gyldendal Akademisk 2013 (ISBN 9788205444331) 233 s.

Rua, Marte (2013). Annen helsestandard for fanger. Kronikk i Dagbladet 2013 s. 50-51

Rua, Marte (2012). Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi 2012 (ISBN 978-82-8182-008-1) 168 s. Bokserien. Institutt for kriminologi og rettssosiologi(1)

Rua, Marte (2012). God morgen Norge: Om funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. TV2 [TV] 2012-01-19

Se alle arbeider i Cristin

  • Rua, Marte (2015). Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt , I: Karin Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45067-0.  10.  s 220 - 250
  • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn . Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  101(2), s 158- 182
  • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Å bli synlig - som hva? To eksempler på utstøting og integrering i det norske samfunnet: Tatere og narkotikabrukere, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  Kapittel.  s 161 - 182
  • Rua, Marte (2013). Institutional Ethnography in Prison Studies: Work Knowledge and Texts as Data, In Anette Storgaard (ed.),  NSFKs 55. forskerseminar: Methodologies and methods in criminology.  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.  ISBN 978-82-7688-033-5.  Qualitative Interviewa and research as narration.  s 114 - 122
  • Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Nilsen, Johannes Flisnes & Rua, Marte (2013). Isolasjon i skandinaviske fengsler : skandinavisk praksis og etableringen av et skandinavisk isolasjonsnettverk. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  39(3/4), s 170- 191
  • Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Nilsen, Johannes Flisnes & Rua, Marte (2013). Isolation i skandinaviske fængsler – Om skandinavisk praksis og etableringen af et skandinavisk isolations-netværk. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat.  ISSN 0904-3535.  25(136), s 4- 20
  • Rua, Marte (2012). Erfaringer fra en fengselsstudie – institusjonell etnografi i praksis . Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  1, s 101- 121 Full text in Research Archive

View all works in Cristin

View all works in Cristin

View all works in Cristin

Published May 30, 2012 3:42 PM - Last modified June 13, 2017 9:21 AM