Rune Ellefsen

PhD Candidate
Image of Rune  Ellefsen
Norwegian version of this page
Phone + 47 22850128
Mobile phone +47 46799669
Fax +47 22850252
Room 773
Username
Visiting address Domus Nova 7th floor St. Olavs plass 5 0130 OSLO
Postal address Department of Criminology and Sociology of law P.O. 6706 St. Olavs plass NO-0130 OSLO

Rune Ellefsen is a PhD Candidate at the Department of Criminology and Sociology of Law. His PhD project "Transgressive protest and the plural policing of protest: A relational approach to the SHAC-HLS conflict in Britain (1999-2014)" investigates a social movement campaign by transgressive anti-vivisectionists in Britain, and how these triggered counter-measures by the government, criminal justice actors and the corporate sector over a fifteen years period. The emphasis is on the innovative strategies employed and developed throughout the conflict - by the involved stakeholders - and their contingent impacts and outcomes.

Higher education and employment history

Rune Ellefsen completed his Masters degree in Sociology of Law at the University of Oslo in 2009. He was thereafter employed as Executive Secretary at the Nordic Research Council for Criminology. In 2010-2011 Ellefsen was employed at the Department of Criminology and Sociology of Law (DCSL); first as a scientific assistant, then as researcher associated with the research project Green Criminology in the Nordic countries. In 2010-2015 Ellefsen lectured on "Social movements and conflicts over ecological crime" in the "Green Criminology" course at DCSL.
 

Acheivements

Shortlisted for the Social Movement Studies Best Article Prize 2016.


Academic interests

 • Social movements 
 • Politically motivated crime
 • Political violence
 • Policing of protest
 • Social movement theory
 • Green criminology
Tags: Sociology of Law, Criminal Justice, Criminology, Social Movements, Protest Policing, Public Order Policing

Publications

View all works in Cristin

 • Ellefsen, Rune (2013). Med lov til å pine: Om bruk og beskyttelse av dyr. Fritt forlag.  ISBN 9788281791008.  210 s.
 • Ellefsen, Rune; Sollund, Ragnhild & Larsen, Guri (2012). Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges. Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3493-1.  250 s.

View all works in Cristin

 • Ellefsen, Rune (2017). Plural policing of "domestic extremism".
 • Ellefsen, Rune (2017). Sosiale bevegelser og konflikter om miljøkriminalitet.
 • Ellefsen, Rune (2017). Unintended consequences of policing ‘domestic extremism’: The SHAC-HLS conflict in Britain (1999-2014).
 • Ellefsen, Rune (2016). Dynamics of mobilization and repression: The rise and fall of the global SHAC campaign.
 • Ellefsen, Rune (2016). Relational dynamics of protest and repression: The tactical interplay between SHAC and its adversaries.
 • Ellefsen, Rune (2016). Social movements and conflicts over species justice .
 • Ellefsen, Rune (2016). The Radical Flank Dilemma: Contradictory Effects of the Underground's Participation in the International SHAC Campaign.
 • Olerud, Maria Birkeland & Ellefsen, Rune (2016, 22. oktober). Latinamerikanske land dreper flest aktivister. [Tidsskrift].  Latin-Amerika #2, Årgang 21, Oktober 2016.
 • Ellefsen, Rune (2015). A Cycle of Protest and Repression: The Rise and Fall of Stop Huntingdon Animal Cruelty.
 • Ellefsen, Rune (2015). Social movements and conflicts over species (in)justice..
 • Ellefsen, Rune (2015). Social movements in green criminology: Studying dynamics of protest and repression in a conflict over animal experiments.
 • Ellefsen, Rune (2015). Sosiale bevegelser og konflikter om ”miljøkriminalitet”.
 • Ellefsen, Rune (2014). Introduksjon og kommentar til dokumentarfilmen Ghosts in Our Machine.
 • Ellefsen, Rune (2014). Mat og dyrevern: Myter og realiteter.
 • Ellefsen, Rune (2014). Skillelinjer og utvikling i dyrevernetikken (republisering) . Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Ellefsen, Rune (2014). Understanding Political Repression of a Social Movement: A Theoretical Explication with Empirical Underpinnings.
 • Ellefsen, Rune & Myrtveit, Aase Cathrine (2014, 11. januar). Verdibørsen: Om boken 'Med lov til å pine'. [Radio].  NRK P2.
 • Ellefsen, Rune & Vinding, Joh (2014, 15. april). Med lov til at pine.  Animas medlemsblad.
 • Ellefsen, Rune (2013). Den norske dyrevernbevegelsens historie 1859-2013.
 • Ellefsen, Rune (2013). Forskningspørsmål og -design i stipendiatprosjektet.
 • Ellefsen, Rune (2013). Governing the SHAC Campaign: Counter-strategies Towards Contentious Anti-vivisectionists in the UK.
 • Ellefsen, Rune (2013). Mattilsynet og kravet om ny dyrevernetat. Dyrenes Stemme.  (2), s 10- 11
 • Ellefsen, Rune (2013). Med lov til å pine. Dyrenes forsvarer.  (3), s 18- 19
 • Ellefsen, Rune (2013). Med lov til å pine? . Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 48- 49
 • Ellefsen, Rune (2013). Store norske leksikon: Dyrevelferdsloven .
 • Ellefsen, Rune; Hovdegård, Fredrik & Vikebø, Thea (2013, 03. oktober). Intervju om boken "Med lov til å pine". [Radio].  Radio Nova: Skumma kultur.
 • Ellefsen, Rune & Linda, Pedersen (2013, 01. oktober). Dyr: Medskapning eller ressurs?.  Dyrebeskyttelsen Norge: Dyrenes Forsvarer.
 • Wernersen, Camilla & Ellefsen, Rune (2013, 09. oktober). Hevder Mattilsynet mangler troverdighet . [Internett].  NRK.
 • Alvarez, PIlar; Moran, Carmen & Ellefsen, Rune (2012, 06. desember). El ciudadano, mejor calladito .  El Pais (Spania).
 • Ellefsen, Rune (2012). Dyrerettighetsbevegelsens strategier . Vegansamfunnet.
 • Ellefsen, Rune (2012). Eco-global Crimes: Bokens bakgrunn og formål.
 • Ellefsen, Rune (2012). Green Movements and Political Repression in Europe.
 • Ellefsen, Rune (2012). Green movements as risks and threats? The Austrian case, “eco-terrorism” and beyond.
 • Ellefsen, Rune (2012). Pelsdyrnæringen i legitimitetsproblemer: Hva med andre husdyrnæringer?.
 • Ellefsen, Rune (2012). Plural policing of "domestic extremism" in Britain.
 • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2012, 27. desember). - Ikke en rettstat verdig . [Internett].  Universitetet i Oslo, IKRS: www.uio.no/ikrs.
 • Ellefsen, Rune (2011). Dyrenes rettsvern. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 5- 5
 • Ellefsen, Rune (2011). Organisert kriminalitet eller dyrevern? Case: Bruk av mafia-lovgivning mot ideelle organiasjoner i Østerrike.
 • Ellefsen, Rune (2011). Pelsdyroppdrett og politikk . Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 4- 4
 • Ellefsen, Rune (2011). Presentasjon av kapittelet til antologien "Eco-global Crimes: Contemporary and Future Challenges".
 • Ellefsen, Rune (2011). Sosiale bevegelser og konflikter om økologisk kriminalitet.
 • Ellefsen, Rune; Evans, Rhys & Tønnesen, Morten (2011). Organizing team for "Shared Worlds: A Minding Animals Pre-Conference lecture event" .
 • Lohne, Kjersti & Ellefsen, Rune (2011). De kriminelle - monstre eller sånne som oss?.
 • Ellefsen, Rune (2010, 12. januar). – Økonomi viktigst i ny dyrevelferdslov.  Nationen.
 • Ellefsen, Rune (red.) (2010). Forskningsprosjektet: Grønn kriminologi i Norden .
 • Ellefsen, Rune (2010). Konflikter, makt og motmakt i miljø- og dyrevelferdspolitikken .
 • Ellefsen, Rune (2010). Ny dyrevelferdslov og lovlig lidelse . Masterbloggen.
 • Ellefsen, Rune (2010). Sosiale bevegelser og konflikter om økologisk kriminalitet.
 • Ellefsen, Rune (2010). Spesiesisme: Ideologi som skaper og forsvarer overgrep mot dyr . Vegansamfunnet.
 • Ellefsen, Rune & Rekdal, Kari Wille (2010). Når ytringsfriheten håndteres som ordensproblem . Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ellefsen, Rune (2009). Ny dyrevelferdslov: Beskyttes dyr eller næring? - Interessekonflikt og motstridende syn på dyrs status i lovprosessen forut for dyrevelferdsloven .
 • Ellefsen, Rune & Storgaard, Anette (red.) (2009). Etter løslatelsen: Rapport fra NSfKs 23. kontaktseminar .

View all works in Cristin

Published Sep. 29, 2009 11:17 AM - Last modified Sep. 21, 2017 9:12 AM

Projects