Thomas Mathiesen

Professor em.
Image of Thomas Mathiesen
Norwegian version of this page
Phone +47 22850116
Username
Visiting address Kriminologi/Rettssos St. Olavs plass 5 0130 OSLO
Postal address Inst. for kriminologi og rettssosiologi PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

  • Mathiesen, Thomas (2016). Huset med det rare i, I: Karl Dahlstrand (red.),  Festskrift till Karsten Åström.  Juristförlaget i Lund.  ISBN 9789154405695.  Artikkel.  s 359 - 374
  • Mathiesen, Thomas (2015). Book 1: The politics of abolition revisited Part 1 & 2, In Thomas Mathiesen (ed.),  The politics of abolition revisited.  Routledge.  ISBN 978-1-315-77790-0.  1.  s 3 - 43

View all works in Cristin

  • Mathiesen, Thomas (2017). Cadenza - A Professional Autobiography. EG Press.  ISBN 9781911439073.  366 s.
  • Mathiesen, Thomas (2015). Overvåkningsstaten- Europas overvåking av sine borgere - og av andre.. Novus Forlag.  ISBN 9788270998128.  169 s.
  • Mathiesen, Thomas (ed.) (2015). The politics of abolition revisited. Routledge.  ISBN 978-1-315-77790-0.  338 s.

View all works in Cristin

  • Mathiesen, Thomas (2014). Amerikanske rettssosiologi – For norske studenter? En anmeldelse. Kriminalpolitikk.uio.no.
  • Mathiesen, Thomas (2014). Medier og Makt.
  • Mathiesen, Thomas (2014). Om rettssikkerhet.
  • Mathiesen, Thomas (2014). On the Politics of Abolition.
  • Mathiesen, Thomas (2014). Slipp fangene fri det er vår. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.

View all works in Cristin

Published Dec. 7, 2008 3:35 PM - Last modified July 9, 2014 3:14 PM