Turid Eikvam

Administrative head of department
Image of Turid  Eikvam
Norwegian version of this page
Phone +47 22850145
Fax +47 22850252
Room 763
Username
Visiting address Domus Nova 7th floor St. Olavs plass 5 0130 OSLO
Postal address Department of Criminology and Sociology of law P.O. 6706 St. Olavs plass NO-0130 OSLO

Publications

  • Eikvam, Turid (2001). Norsk homoforskning - status og fremtid, I: Marianne C. Brantsæter; Turid Eikvam; Reidar Kjær & Knut Olav Åmås (red.),  Norsk homoforsning.  Universitetsforlaget, Oslo.

View all works in Cristin

  • Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid & Ystehede, Per Jørgen (2012). Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  194 s.
  • Brantsæter, Marianne C.; Eikvam, Turid; Kjær, Reidar & Åmås, Knut Olav (red.) (2001). Norsk homoforskning. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-15-00091-6.
  • Brantsæter, Marianne C.; Eikvam, Turid; Kjær, Reidar & Åmås, Knut Olav (red.) (2001). Norsk homoforskning. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00091-6.
  • Brantsæter, Marianne C.; Eikvam, Turid; Kjær, Reidar & Åmås, Knut Olav (red.) (2001). Norsk homoforsning. Universitetsforlaget, Oslo.

View all works in Cristin

  • Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid & Ystehede, Per Jørgen (2012). Forord. Presentasjon av innledere. Introduksjon av artiklene, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  Forord.  s 7 - 16
  • Eikvam, Turid (2002). Forskningsnytt. Løvetann.  ISSN 0800-014X.  (3)
  • Eikvam, Turid (2002). Forskningsnytt. Løvetann.  ISSN 0800-014X.  (2)
  • Eikvam, Turid (2001). Cicely Hamilton - feminist, forfatter og politisk aktivist. Løvetann.  ISSN 0800-014X.  (2)
  • Eikvam, Turid (2001). Forskningsnytt. Løvetann.  ISSN 0800-014X.  (3)

View all works in Cristin

Published Nov. 6, 2008 3:15 PM - Last modified Nov. 9, 2015 1:03 PM