Aktuelle saker

Publisert 19. sep. 2017 14:03

Det har gått 17 år fra Liv Finstad lanserte «Politiblikket» til hun nå i sin fratredelsesforelesning skal komme med sitt syn på utviklingen av norsk politi og politiforskning. Pioneren for norsk politiforskning er fortsatt engasjert.

Publisert 31. okt. 2016 10:47

Det var ikke jurist Kristian «Kikki» Andenæs ville bli. Likevel gikk han i sommer av som juss-professor etter snart 50 år som Norges fremste rettshjelper.

Publisert 17. okt. 2016 15:28

Rumenere og romfolk mener at de opplever rasisme og diskriminering i norske fengsler. De hevder ofte at de ikke får det tilbudet de har rettmessig krav på.

Publisert 16. juni 2016 10:35

I over 25 år har Knut Papendorf vært en sentral formidler av norsk kriminologi og rettssosiologi til tysktalende forskere. Han har også sørget for at Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) har vært oppdatert på nyvinninger fra den tyske forskningsfronten.

Publisert 15. apr. 2016 11:46

Selv om sannsynligheten for å få asyl er liten, velger mange nigerianere å reise til Europa. Hva som motiverer dem til å dra, og hvordan myndighetene forsøker å hindre dem, er noe av det professor May-Len Skilbrei skal finne ut av i forskningsprosjektet MIGMA.

Publisert 5. apr. 2016 15:15

I arbeidet med å skape internasjonal rettferdighet, er det uklart hvem rettferdigheten er ment for.

Publisert 18. mars 2016 10:40

Transnasjonalt politiarbeid krever at politibetjentene evner å håndtere både kulturelle og sosiale forskjeller innad i organisasjonen. Dette byr på utfordringer, viser forskning.

Publisert 22. feb. 2016 09:44

Det er lett å tenke at politiets kontroll av innvandring er et helt nytt fenomen. Men før var det svensker som ble sett på som en trussel mot velferdsstaten.

Publisert 1. feb. 2016 15:12

Internt i politiet finnes mange sterke og ulike oppfatninger om permanent bevæpning. Uenighetene kommer ikke klart nok fram i media, mener forsker. 

Publisert 12. jan. 2016 10:02

Utvisning er ikke en strafferettslig reaksjon. Allikevel brukes det i økende grad som kriminalitetskontroll, påpeker kriminologer.