Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 29. jan. 2018 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

David Rodriguez Goyes ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How would a Southern Criminology epistemology deal with climate change as a criminological issue?

Tid og sted: 29. jan. 2018 11:15 - 15:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

David Rodriguez Goyes ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Biopirateri fra et grønt kriminologisk perspektiv.

Original tittel: Biopiracy from a green criminological perspective

Disputasen vil foregå på engelsk

Tidligere

Tid og sted: 12. des. 2017 10:15 - 12:00, 770, Domus Nova

Stipendiat Kristina Kepinska Jakobsen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Tid og sted: 7. des. 2017 10:00 - 12:00, 770, Domus Nova

Stipendiat Knut Sørensen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Tid og sted: 5. des. 2017 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Anette Bringedal Houge ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d : “Thugs” on Trial. Narrating Conflict-Related Sexual Violence in and for International Criminal Justice                

Tid og sted: 5. des. 2017 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Anette Bringedal Houge ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Narrative expressivism - a theoretical and analytical approach to international criminal law".

Tid og sted: 1. nov. 2017 14:15 - 16:00, 770

Stipendiat Hillgunn Olsen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Tid og sted: 20. okt. 2017 11:15 - 15:00, Auditorium 4, 2. etg Urbygningen, Karl Johansgt. 47

Master i Kriminologi Siv Rebekka Runhovde vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Policing the Illegal Trade in Wildlife. A Study of Norway and Uganda

Tid og sted: 20. okt. 2017 10:15 - 11:00, Audiotorum 4, 2. etg Urbygningen

Master i Kriminologi Siv Rebekka Runhovde avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Police discretion and illegal wildlife trade: dilemmas and potential solutions

Tid og sted: 12. sep. 2017 14:15 - 16:00, Aud 5., Domus Academica

Stipendiat Solveig Laugerud ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) og Senter for tverrfaglig kjønnsforskning (STK) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Tid og sted: 30. aug. 2017 16:15 - 21:00, 770 Domus Nova

As part of the celebration of professor David Garland becoming honorary doctor, we invite you to an open seminar on current issues in criminology.

Tid og sted: 15. aug. 2017 10:15 - 12:00, Rom 540, Domus Nova

Stipendiat Pål Winnæs ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Tid og sted: 29. aug. 2016 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. DA

Master i rettssosiologi Monika Lindbekk ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Inscribing Islamic shari‘a in Egyptian marriage and divorce law: continuity and ruptur.  

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 29. aug. 2016 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettssosiologi Monika Lindbekk ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: What does the sociology and anthropology of law contribute to the study of legal pluralism in contemporary Muslim family Law.

Tid og sted: 9. okt. 2015 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i kriminologi Kjersti Lohne ved Institutt for kriminologi og rettsossiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Advocates of Humanity: Human Rights NGOs and the International Criminal Court  

Tid og sted: 9. okt. 2015 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Master i kriminologi Kjersti Lohne ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How can we pursue a global sociology of punishment methodologically and theoretically?  

Tid og sted: 15. sep. 2015 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Moses Deyegbe Kuvoame ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: "In Search of Care: How marginalised street-involved Black and minority ethnic youths tackle the psychoaffective injuries of multiple and prolonged marginality in a White workfare state"  

Tid og sted: 15. sep. 2015 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Moses Deyegbe Kuvoame ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Why do feelings matter in criminology?

Tid og sted: 28. aug. 2015 11:15 - 15:00, Gamle festsal, Urbygningen DA

Christin Thea Wathne ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi og AFI, HIOA, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Som å bli fremmed i eget hus - Politiets opplevelse av mening og motivasjon i lys av nye styringssystemer  

Tid og sted: 28. aug. 2015 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg Urbygningen

Christin Thea Wathne ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

New Public Management og endrede motivasjonsmønstre blant offentlig ansatte

Tid og sted: 24. mars 2015 11:15 - 15:00, Gamle festsal, Urbygningen DA

Master i Kriminologi Sverre Flaatten vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Høyesteretts lenker – Straffeutmåling i etterkrigstiden: en fortolkning med utgangspunkt i vinningslovbrudd.

Tid og sted: 24. mars 2015 10:15 - 11:00, Gamle festsal, Urbygningen DA

Master i kriminologi Sverre Flaatten ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne:

Samfunnsvitenskapelig forskning på strafferetten - rettssosiologiens oppgave og forhold til andre fagfelt.

Tid og sted: 7. feb. 2013 10:30 - 16:00, Gamle festsal, DA, 1.etg.

Master i kriminolog Ida Nafstad ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvara si avhandling for graden ph.d.: Et anstendig menneske. Møter mellom rusbrukere og det offentlige rom i Oslo.

Tid og sted: 26. jan. 2012 12:15, Gamle festsal, 1.etg. DA

Cand.polit. Yngvil Grøvdal ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvara si avhandling for graden ph.d.: "En vellykket sak? Kvinner utsatt for mishandling møter strafferettsapparatet." Kandidaten er tilknytta Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Tid og sted: 8. des. 2009 11:15, Gamle festsal, Domus Academica Karl Johans gt. 47

Cand.polit. Geir Aas ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi vil forsvara sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d): Politiinngrep i familiekonflikter. En studie av ordenspolitiets arbeid med familiekonflikter/familievoldsaker i Oslo.