"Biopiracy" fra et grønt kriminologisk perspektiv

Goyes undersøker om den midlertidig offentlige håndteringen av frø i Colombia skader livene til landets befolkning

David R. Goyes. Foto: UiO/Rabe

Om prosjektet

I 2012 streiket bønder i flere Colombianske regioner og fysiske konfrontasjoner mellom politiet og bøndene oppstod. Bakgrunnen for streiken var privatiseringen av såkorn. Bøndene hevdet at kornet ble mer og mer kostbart og ble kontrollert gjennom noen få nasjonale selskaper, mens kornet tidligere pleide å være gratis og tilgjengelig for alle. Et slikt monopol på såkorn refereres til som «biopiracy».

Goyes undersøker om den midlertidig offentlige håndteringen av frø i Colombia skader livene til landets befolkning. Mer spesifikt er hovedfokuset for dette forskningsprosjektet å undersøke om sosiale relasjoner knyttet til såkorn gjenspeiler bøndenes symbolske, økonomiske og politiske tilknytning og om dette direkte eller indirekte fører til skade og påvirker livene negativt for de som rammes.

Avhandlingen er artikkelbasert.

Mål

Avhandlingen leveres 2017

Finansiering

Dette prosjektet er fellesfinansiert av COLCIENCIAS, Colombian Department of Science, Technology and Innovation; og av Antonio Nariño University in Colombia.

Publisert 5. okt. 2016 10:02 - Sist endret 7. des. 2016 10:58