Gatekultur og jihadisme

 

Om prosjektet

Stadig flere ungdommer fascineres av voldelig jihadisme og spenningen knyttet til denne typen sosial opprør og krig. Jihadisme har overtatt som den mest provoserende subkulturen i Norge og tiltrekker seg ungdommer med fortid som rusbrukere og kriminelle. Flere har ikke religiøs bakgrunn, men spenningen som en gang lokket dem til gatekulturen, gjør at de nå tiltrekkes radikaliserte muslimske grupperinger.

Dette prosjektet ser på sammenhengen mellom gatekultur og ‘jihadi-cool’ – ideologien og stiluttrykket knyttet til militant Islam i Vesten i dag. Prosjektet utforsker det komplekse forholdet mellom gatekultur og jihadisme ved å sette fokus på sosial bakgrunn, uttrykksformer og kulturelle preferanser.

Mål

Vi ønsker å få ny kunnskap om forholdet mellom gatekultur og jihadisme, hvordan disse kombineres og virker sammen.

Forskere involvert i prosjektet

Sveinung Sandberg

Sébastien Tutenges

Publisert 3. okt. 2016 12:53 - Sist endret 24. mars 2017 16:23