Motstand mot ekstremisme

 

Om prosjektet

Media, politikere og politi er som regel opptatt av en svært liten gruppe med svært radikaliserte og potensielt voldelige personer. Det gjør at den store majoriteten av muslimer usynliggjøres. Dette skaper uheldige stereotypier og gjør det vanskeligere å bekjempe radikalisering. De viktigste ressursene for å motarbeide ekstremisme og militant Islamisme finnes blant moderate muslimer.

Dette prosjektet undersøker unge muslimers oppfatninger av radikal islamisme. Herunder motstand og mot-fortellinger til voldelig radikalisering og ekstremisme i det muslimske samfunnet.  Vi studerer de mange grunnene til at majoriteten av unge muslimer ikke tiltrekkes av militant Islam.

Mål

Vi ønsker å kartlegge de viktigste fortellingene og strategiene mot voldelig radikalisering i det muslimske samfunnet. Denne informasjonen vil være viktig i arbeidet mot radikalisering.

Forskere involvert i prosjektet

Sveinung Sandberg

Jan Christoffer Andersen 

Tiffany Linn Utvær Gasser 

Marius Linge 

Idil Abdi Abdulle Mohamed 

Samah Shokr

Publisert 3. okt. 2016 13:00 - Sist endret 4. okt. 2017 08:57