Radikalisering på nett

 

Om prosjektet

Mange som blir radikalisert har sitt første møte med ekstreme jihadistiske ideer på internett. Nettsider og sosiale medier er også en viktig sosial arena for radikale grupper til å komme i kontakt med ungdommer i faresonen for å bli radikalisert. Jihadisters politiske og sosiale liv på nett er derfor et viktig forskningsområde.

Dette prosjektet analyserer jihadistiske media og nettsamfunns påvirkningskraft og ungdommers bruk av jihadistiske medier og nettsider i Norge.

Mål

Vi ønsker å vite mer om hvordan jihadistiske media, nettsider og sosiale media er organisert og brukes av ungdommer i Norge.

Forskere involvert i prosjektet

Sveinung Sandberg

Jan Christoffer Andersen

Publisert 3. okt. 2016 12:57 - Sist endret 4. okt. 2017 09:58