Arrangement

Kommende

Tid og sted: 8. mars 2018 10:15 - 11:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettssosiologi Rune Ellefsen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Kommer senere!

Tid og sted: 8. mars 2018 11:15 - 15:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettssosiologi Rune Ellefsen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Lovbrytende protestbevegelser - og kontrollen av dem.

Originaltittel: Performing and policing transgressive protest: A relational approach to the SHAC-HLS conflict in Britain (1999–2014)  

Disputasen foregår på Engelsk.

Tidligere

Tid og sted: 31. jan. 2018 15:15 - 17:00, Domus Bibliotheca, Store Møterom, 3 etasje

Fremmedkrigere, radikalisering, og straffegjennomføring.

Tid og sted: 29. jan. 2018 11:15 - 15:00, Gamle festal, 1. etg. Urbygningen

David Rodriguez Goyes ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Biopirateri fra et grønt kriminologisk perspektiv.

Original tittel: Biopiracy from a green criminological perspective

Disputasen vil foregå på engelsk

Tid og sted: 29. jan. 2018 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

David Rodriguez Goyes ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi avholder prøveforelesning over oppgitt emne: How would a Southern Criminology epistemology deal with climate change as a criminological issue?