Instituttstyret

Instituttstyret er samansett av fylgjande medlemmar:

Instituttleiar professor Heidi Mork Lomell
Stedfortredar professor Vidar Halvorsen

Representant for dei mellombels vitskapelige tilsatte:
stipendiat John Todd 

(vara: stipendiat Martin Nøkleberg)

Representant for det teknisk administrative personale:
forskningskonsulent Per Jørgen Ystehede

(vara: studiekonsulent Frode Lyshaugen)

Studentrepresentant: Mari Ramse Berntsen

Publisert 2. okt. 2012 10:21 - Sist endra 20. apr. 2017 10:01