Programråd for Bachelor i kriminologi, Master i kriminologi og Master i rettssosiologi - PKRS

PKRS er delegert det kooridinerande overordna ansvaret for bachelorprogrammet og Master i kriminologi og Master i rettssosiologi, jf § 15 og 16 i Styringsreglar for Det juridiske fakultet.

PKRS har sju medlemmar; tre faste vitskapelege tilsatte, to studentrepresentantar, ein teknisk administrativt tilsatt og ein åremålstilsatt.

Vitskapelege tilsatte

Programrådsleiar Professor Helene Oppen Ingebrigtsen Gundhus

Professor  Peter Scharff Smith

Professor Katja Franko

 

Studentrepresentantar

Representant for Master i kriminologi og Master i rettssosiologi: Mari Ramse Berntsen

Representant for Bachelor i kriminologi: Marina Hiller Foshaugen
 

Teknisk-administrativ tilsatt

Studiekonsulent Ingvild Knævelsrud Rabe

Åremålsatilsett

Stipendiat Martin Nøkleberg

 

Sekretær for programrådet ved IKRS er studiekonsulent Kristine Nybø. Saker til programrådet kan sendast til kristine.nybo@jus.uio.no.

 

Publisert 2. okt. 2012 10:21 - Sist endra 27. des. 2017 11:09