Kristine Nybø

Bilde av Kristine Nybø
English version of this page
Telefon +47-22850117
Rom 765
Treffetider 09:00-15:00
Brukernavn
Besøksadresse Institutt for kriminologi og rettssosiologi St. Olavs plass 5 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Arbeidsområder

 • Studieveiledning
 • Studenthenvendelser og studentsaker
 • medlem av Programrådet ved IKRS
 • Studiekvalitetsarbeid og kvalitetssikring og evaluering av undervisning
 • Opptak til masterprogrammene i kriminologi og rettssosiologi
 • Rekruttering av sensorer og oppsett av sensurkommisjoner til eksamen
 • Saksbehandling av søknader om permisjon og reduserte krav til studieprogresjon
 • Saksbehandling av søknader om utsatt studiestart
 • Pensumendringer og kompendier og kompendier
 • Eksamensavvikling på hjemmeeksamen/semesteroppgaver
 • Innpassing av ekstern utdanning, utenlandsk og norsk
 • Tekstredigering av eksamensoppgaver
 • Eksamensklager
 • Tilrettelegging av undervisning for studenter på programmene ved IKRS
 • Vedlikehold, opprettelse og oppfølging av instituttets utvekslingsavtaler
 • Ansvarlig for instituttets semestersider, emnesider og programsider på nett
 • Bilagslønn til eksterne sensorer og undervisere
 • Timeregnskap
 • Organisering av semesterstart og mottak av nye studenter hver høst for programmene ved IKRS

Bakgrunn

Kristine Nybø har hovedfag i sosiologi. 

Emneord: Studieadministrasjon, Studentveiledning, Masteropptak

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. aug. 2015 12:54 - Sist endret 5. nov. 2015 14:52