turide

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Ansvarsområder

Turid Eikvam har vært kontorsjef ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi siden 1991. Kontorsjefen ivaretar ledelsen av instituttets administrative og forvaltningsmessige arbeid i samråd med og på delegasjon fra instituttlederen.

Emneord: Regnskap, Budsjett, Administrativ ledelse, Ekstern finansiering, Ansettelser

Publikasjoner

  • Eikvam, Turid (2001). Norsk homoforskning - status og fremtid, I: Marianne C. Brantsæter; Turid Eikvam; Reidar Kjær & Knut Olav Åmås (red.),  Norsk homoforsning.  Universitetsforlaget, Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

  • Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid & Ystehede, Per Jørgen (2012). Kriminologiske byvandringer. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  194 s.
  • Brantsæter, Marianne C.; Eikvam, Turid; Kjær, Reidar & Åmås, Knut Olav (red.) (2001). Norsk homoforskning. Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00091-6.
  • Brantsæter, Marianne C.; Eikvam, Turid; Kjær, Reidar & Åmås, Knut Olav (red.) (2001). Norsk homoforskning. Universitetsforlaget, Oslo.  ISBN 82-15-00091-6.
  • Brantsæter, Marianne C.; Eikvam, Turid; Kjær, Reidar & Åmås, Knut Olav (red.) (2001). Norsk homoforsning. Universitetsforlaget, Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

  • Andenæs, Kristian; Eikvam, Turid & Ystehede, Per Jørgen (2012). Forord. Presentasjon av innledere. Introduksjon av artiklene, I:  Kriminologiske byvandringer.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-676-6.  Forord.  s 7 - 16
  • Eikvam, Turid (2002). Forskningsnytt. Løvetann.  ISSN 0800-014X.  (2)
  • Eikvam, Turid (2002). Forskningsnytt. Løvetann.  ISSN 0800-014X.  (3)
  • Eikvam, Turid (2001). Cicely Hamilton - feminist, forfatter og politisk aktivist. Løvetann.  ISSN 0800-014X.  (2)
  • Eikvam, Turid (2001). Forskningsnytt. Løvetann.  ISSN 0800-014X.  (3)

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 6. nov. 2008 15:15 - Sist endret 28. sep. 2015 11:37