Annick Ingrid Prieur

Bilde av Annick Ingrid Prieur
English version of this page
Telefon +47-22850126
Rom 779
Brukernavn
Besøksadresse Postboks 6706 St. Olavs plass None 0130 OSLO

Bakgrunn

Annick Prieur er utdannet magister i kriminologi (1987) og dr.polit i sosiologi (1993), begge deler fra Universitetet i Oslo. 

Prieur har siden 1999 hatt hovedstilling ved Aalborg Universitet, siden 2006 som professor. Samme år ble hun også ansatt som professor II i kriminologi ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, UiO. Her har hun primært oppgaver i forbindelse med Instituttets forskning samt bedømmelser (stillinger og ph.d.-avhandlinger), men også enkelte undervisnings- og veiledningsoppgaver.

Faglig kompetanseområder

Prieur har tidligere arbeidet med kjønn- og seksualitetsforskning, og skrev doktoravhandling om et miljø av transvestittprostiuerte i Mexico. Hun har senere arbeidet med innvandrerforskning og med Pierre Bourdieus sosiologi. Siden 2003 har hun ledet et forskningsprosjekt om sosiale forskjeller hvor byen Aalborg brukes som case for en diskusjon om betydningen av klasser i dagens samfunn.

Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Kjønn, EU, EØS og Europa, Marginalisering, Etnisitet

Publikasjoner

Prieur, A. (i samarbejde med A Andersen, E Frantzsen, A-H Hanssen, C Høigård og A Valberg): Kjærlighet mellom menn i aidsens tid. Pax Forlag, Oslo 1988. (oversatt til dansk og tysk)

Prieur, A. og A. Taksdal: Å sette pris på kvinner. Menn som kjøper sex. Pax Forlag, Oslo 1989.

Prieur, A.: Iscenesettelser av kjønn. Transvestitter og macho-menn i Mexico by, Oslo 1994.

Prieur, A.: Mema’s House, Mexico City. On Transvestites, Queens, and Machos. The University of Chicago Press, Chicago, 1998. (oversatt til spansk)

Prieur, A.: Balansekunstnere. Betydningen av innvandrerbakgrunn i Norge. Oslo, Pax 2004.

Prieur, A. og C. Sestoft, (i samarbejde med Kim Esmark og Lennart Rosenlund): Pierre Bourdieu – en introduktion. København, Hans Reitzels Forlag 2006.

J.-P. Moitti, Y. Souteyrand, A. Prieur, T. Sandfort og P. Aggleton (red.): AIDS in Europe. New Challenges for the Social Sciences. Routledge, London 2000.

M H. Jacobsen, S. Kristiansen og A. Prieur (red.): Liv, fortælling, tekst. Strejftog i kvalitativ sociologi. Aalborg Universitetsforlag, Aalborg 2002.

Jacobsen, Michael Hviid; Prieur, Annick; Henriksen, Lars Skov (red.): Sociologiens rum : Festskrift for Jens Tonboe. Aalborg : Aalborg Universitetsforlag, 2008.

Andre, nyere publikasjoner

Prieur, A.: ”Ulykkespunkter i kulturtrafikken.” I: Ø. Fuglerud og T. H. Eriksen (red.): Grenser for kultur? Perspektiver fra norsk minoritetsforskning. Pax, Oslo 2007. (s. 27-53).

Prieur, A.: ”En students blikk på en læremester.” I: Frihet og klasse : tekster til Dag Østerberg. / red. Håvard Nilsen. Oslo: Res Publica, 2008. s. 14-23
Prieur, A., L. Rosenlund og J. Skjøtt-Larsen: “Cultural Capital Today: A case study from Denmark”. Poetics, Journal of Empirical Research on Culture, the Media and the Arts. Vol 36 (2008): 1, s. 45-70.

Harrits, G.S., A. Prieur; L. Rosenlund og Jakob Skjøtt-Larsen: “Class and Politics in Denmark.” Forthcoming, Scandinavian Political Studies.

 • Jensen, Per H. & Prieur, Annick Ingrid (2015). Menneskesyn i social- og kriminalpolitik i USA og i Danmark, I: Margit Harder & Maria Appel Nissen (red.),  Socialt arbejde i en foranderlig verden.  Akademisk Forlag.  ISBN 9788711340516.  6.  s 145 - 161
 • Lebaron, Frédéric; Hjellbrekke, Johannes; Jarness, Vegard; Korsnes, Olav; Prieur, Annick Ingrid & Rosenlund, Lennart (2015). La sociologie des pratiques culturelles après La Distinction: un etat des enjeux, I: Frédéric Lebaron & Brigitte Le Roux (red.),  La methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace culturel, espace social et analyse des donnees.  Dunod Editeur.  ISBN 978-2-10-070384-5.  Kapittel 5.  s 81 - 97
 • Prieur, Annick Ingrid (2015). Resocialisering 2.0 - En ny adfærdspolitik, I: Britta Kyvsgaard; Jørn Vestergaard; Lars Holmberg & Thomas Elholm (red.),  Kriminalistiske pejlinger: Festskrift til Flemming Balvig.  DJØF Forlag.  ISBN 9788757432244.  16.  s 257 - 271
 • Prieur, Annick Ingrid & Jensen, Sune (2015). The commodification of the personal: labour market demands in the era of neoliberal postindustrialization. Distinktion : Scandinavian Journal of Social Theory.  ISSN 1600-910X.
 • Prieur, Annick Ingrid; Rosenlund, Lennart & Skjøtt-Larsen, Jakob (2015). Distinctions danoises, I: Frédéric Lebaron & Brigitte Le Roux (red.),  La methodologie de Pierre Bourdieu en action. Espace culturel, espace social et analyse des donnees.  Dunod Editeur.  ISBN 978-2-10-070384-5.  Kapittel.  s 151 - 183
 • Prieur, Annick Ingrid & Savage, Mike (2015). On "knowingness", cosmopolitanism and busyness as emerging forms of cultural capital., In Philippe Coulangeon & Julien Duval (ed.),  The Routledge Companion to Bourdieu's 'Distinction'.  Routledge.  ISBN 978-0-415-72727-3.  Kapittel.
 • Faber, Stine Thidemann; Prieur, Annick Ingrid; Rosenlund, Lennart & Skjøtt-Larsen, Jakob (2014). Nye tider, nye klasseskel?, I: Christian Sandbjerg Hansen (red.),  Socialt rum, symbolsk magt : Bourdieuske perspektiver på klasse.  Forlaget HEXIS.  ISBN 978-87-992050-8-0.  Kapittel.  s 68 - 98
 • Prieur, Annick Ingrid (2014). Den kulturkriminologiske Osloskolen: Fortellinger om krenkelser og verdighet, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  Kapittel.  s 9 - 20
 • Prieur, Annick Ingrid & Savage, M. (2013). Emergent Forms of Cultural Capital. European Societies: The Official Journal of the European Sociological Association.  ISSN 1461-6696.  15, s 246- 267
 • Prieur, Annick Ingrid & Faber, Stine Thidemann (2012). Parler des classes dans une société présumée égalitaire: Les représentations des inégalités dans une ancienne ville ouvrière danoise. Actes de la Recherche en Sciences Sociales.  ISSN 0335-5322.  s 114- 125
 • Prieur, Annick Ingrid & Savage, Mike G. (2011). Updating cultural capital theory: A discussion based on studies in Denmark and in Britain. Poetics (Amsterdam. Print).  ISSN 0304-422X.  39, s 566- 580
 • Prieur, Annick Ingrid (2010). Fargens betydning. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  (3), s 69- 92
 • Prieur, Annick Ingrid & Jensen, Per H (2010). Velfærdsstatens professioner i forandring. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat.  ISSN 0904-3535.  22, s 4- 22
 • Prieur, Annick Ingrid & Rosenlund, Lennart (2010). Kulturelle skel i Danmark . Dansk Sociologi.  ISSN 0905-5908.  21, s 47- 77
 • Prieur, Annick Ingrid & Rosenlund, Lennart (2009). At konstruere et socialt rum, I: Ole Hammerslev; Jens Arnholtz Hansen & Ida Willig (red.),  Refleksiv sociologi i praksis.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 978-87-412-5283-4.  -.  s 120 - 146

Se alle arbeider i Cristin

 • Faber, Stine Thidemann; Prieur, Annick Ingrid; Rosenlund, Lennart & Skjøtt-Larsen, Jakob (2012). Det skjulte klassesamfund. Aarhus Universitetsforlag.  ISBN 978-87-7124-026-9.  254 s.
 • Prieur, Annick Ingrid (2010). Sociologi - en grundbog til et fag. Hans Reitzels Forlag.  ISBN 9788741254241.  16 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Prieur, Annick Ingrid & Rosenlund, Lennart (2014). From the model to the survey and back: A "hands on" - guide to constructing social spaces.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 11:19 - Sist endret 7. okt. 2015 14:56