Dorina Damsa

Bilde av Dorina Damsa
English version of this page
Telefon +47-22850134
Rom 674
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Dorina har en bred faglig interesse for styring, sosial kontroll og straff, særlig i relasjon til im/mobilitet.  

Bakgrunn

Dorina har en M. Phil. i teori og praksis av menneskerettighetene fra Norsk senter for menneskerettigheter ved det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som vitenskapelig assistent ved forskjellige prosjekter ved Universitetet i Oslo, Universitetet i Yunnan og Universitetet i St. Andrews.

Prosjektbeskrivelse

Dorinas doktorgradsprosjekt fokuserer på migranters perspektiv og opplevelser i deres ferd gjennom et terreng av holdninger og politikk, som kan være både gjestfrie og ikke, i en nordisk kontekst. Hun legger særlig vekt på irregulære migranters oppfatninger rundt identitet, likhet, rett og rettigheter, konsekvenser av marginalisering og uforutsigbarhet. Forskningen hennes utfordrer det statiske binære oppfattelsen av gjest/vert og portretteringen av migranter som passive aktører uten handlekraft eller kapasitet til å unngå eller påvirke styring. Prosjektet har relevans til teorier om mobilitet, suverenitet og ikke-statlig motstand, samtidig som det bidrar til debatten om "Nordicity". Prosjektet er en del av programmet NORDHOST - Nordic Hospitalities in a Context of Migration and Refugee Crisis.

Undervisning

Dorina er seminarleder i KRIM1300

 

Emneord: Kjønn, Flyktninger, Minoriteter, Marginalisering, fengselstraff

Publikasjoner

  • Damsa, Dorina & Ugelvik, Thomas (2018). One of us or one of them? Researcher positionality, language, and belonging in an all-foreign prison, In Synnøve Økland Jahnsen; Rebecca Powel & Andriani Fili (ed.),  Criminal justice research in an era of mass mobility.  Routledge.  ISBN 978-1138284128.  Kapittel 14.
  • Damsa, Dorina & Ugelvik, Thomas (2017). A difference that makes a difference? Reflexivity and researcher effects in an all-foreign prison. International Journal of Qualitative Methods.  ISSN 1609-4069.  16(1), s 1- 10 . doi: 10.1177/1609406917713132 Fulltekst i vitenarkiv.
  • Ugelvik, Thomas & Damsa, Dorina (2017). The pains of crimmigration imprisonment: Perspectives from a Norwegian all-foreign prison. British Journal of Criminology.  ISSN 0007-0955. Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

  • Damsa, Dorina & Ugelvik, Thomas (2017). A Difference that Makes a Difference – Researcher Effects in an All-Foreign Prison. Europris newsletter.
  • Ugelvik, Thomas & Damsa, Dorina (2017). A difference that makes a difference? Reflexivity and researcher effects in an all-foreign prison.
  • Ugelvik, Thomas & Damsa, Dorina (2017). Pains of imprisonment revisited: Perspectives from a Norwegian crimmigration prison.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. juni 2017 11:06 - Sist endret 28. juni 2018 11:05