emmavi

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Emmas faglige interesser inkluderer straff, fengsel, desistance, sosial ulikhet og metode. Hun er ansatt som vitenskapelig assistent på prosjektet MIGMA – Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå.

Bakgrunn

Emma har en mastergrad i kriminologi fra Universitet i Oslo. Masteroppgaven hennes handler om hvordan innsatte i norske fengsel ser på sine muligheter til å unngå å begå lovbrudd etter løslatelse, og hvordan fangenes fremtidsforventninger samspiller med deres levekår. Masteroppgaven ligger tilgjengelig på DUO vitenarkiv (pdf).

 

Publikasjoner

  • Villman, Emma (2017). Welfare, hope and desistance – the interplay of external and internal factors in the early phases of desistance.
  • Villman, Emma & Søderholm, Tara Matilde (2017). Migrasjon fra vugge til grav. http://www.uio.no/.
  • Villman, Emma Åsa Irene (2017, 11. september). Push factors for Nigerian migration. [Internett].  uio.no.
  • Villman, Emma Åsa Irene & Gürakar-Skribeland, Zehra Özlem (2017, 19. september). Syriske flyktninger fanget i limbo. [Internett].  UiO.
  • Villman, Emma Åsa Irene & Paasche, Erlend (2017, 18. august). Making sense of migration through popular culture. [Internett].  uio.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. aug. 2017 13:30 - Sist endret 7. sep. 2017 09:25