Emma Åsa Irene Villman

Bilde av Emma Åsa Irene Villman
English version of this page
Mobiltelefon +47 22850136
Rom 757
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Emmas faglige interesser inkluderer straff, fengsel, desistance, sosial ulikhet og metode. Hun er ansatt som vitenskapelig assistent på prosjektet MIGMA – Transnasjonalisme ovanfrå og nedanfrå.

Bakgrunn

Emma har en mastergrad i kriminologi fra Universitet i Oslo. Masteroppgaven hennes handler om hvordan innsatte i norske fengsel ser på sine muligheter til å unngå å begå lovbrudd etter løslatelse, og hvordan fangenes fremtidsforventninger samspiller med deres levekår. Masteroppgaven ligger tilgjengelig på DUO vitenarkiv (pdf).

 

Publikasjoner

  • Villman, Emma (2017). Welfare, hope and desistance – the interplay of external and internal factors in the early phases of desistance.
  • Villman, Emma Åsa Irene (2017, 11. september). Push factors for Nigerian migration. [Internett].  uio.no.
  • Villman, Emma Åsa Irene & Gürakar-Skribeland, Zehra Özlem (2017, 19. september). Syriske flyktninger fanget i limbo . [Internett].  UiO.
  • Villman, Emma Åsa Irene & Paasche, Erlend (2017, 18. august). Making sense of migration through popular culture. [Internett].  uio.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 9. aug. 2017 13:30 - Sist endret 7. sep. 2017 09:25