Jan Christoffer Andersen

Bilde av Jan Christoffer Andersen
English version of this page
Rom 652
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Subkultur, sosiale bevegelser, radikalisering på internett, voldelig ekstremisme og terrorisme. Jan er ansatt som vitenskapelig assistent på prosjektet Jihadistisk subkultur og gatekultur.

Undervisning

Vår 2017: Seminarleder i KRIM1300

Bakgrunn

Jan har en master i kriminologi fra Universitetet i Oslo. Oppgaven hans omhandler Den islamske stats (IS) sin promotering av propaganda på internett ved å ta utgangspunkt i nettmagasinet Dabiq, og hvordan gruppen kan bli forstått som både en sosial bevegelse og en subkultur.

Publisert 18. jan. 2017 11:31 - Sist endret 22. nov. 2017 14:28