Kristin Bergtora Sandvik

Bilde av Kristin Bergtora Sandvik
English version of this page
Telefon +47-22850123
Rom 769
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet

Faglige interesser

Kristin Bergtora Sandvik har de siste femten årene studert retts- og rettighetsbevissthet, rettsliggjøring, rettslig mobilisering og soft law med fokus på nasjonale og internasjonale humanitære organisasjoner og humanitær respons. Hun er særlig interessert i legalitets-, legitimitets- og etterrettelighetsspørsmål. Hennes feltarbeidsbaserte forskning har undersøkt hvordan jussen opererer i voldelige kontekster med særlig fokus på flyktningeproblematikk og kjønnsbasert vold i Uganda og Colombia. Sandvik er også interessert i bruken av droner, robotteknologi og cybersikkerhet i humanitære og militære kontekster.

Sandvik forsker fra 2017 på rettsoppgjøret etter 22 juli. Prosjektet LAW@22July kartlegger rettsoppgjøret etter 22 juli 2011 med vekt på læring (Learning), etterrettelighet (Accountability) og å bære vitne for juridisk læring (witnessing). Sandvik leder også for tiden et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd: “Aid in Crisis? Rights-based Approaches and Humanitarian Outcomes” (AIDEFFFECT). Hun har også de siste årene samarbeidet tett med det juridisk fakultet ved Los Andes Universitetet i Colombia. 

Sandvik har publisert i tidsskrifter som Law and Society Review, Feminist Legal Studies, PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, Journal of Human Rights Practice, International Journal of Refugee Law, Third World Quarterly, Journal of Military Ethics, International Review of the Red Cross,  Disasters,  Millennium-Journal of International Studies, Refugee Survey Quarterly, Nordic Journal of Human Rights, Retfærd, Kritisk Juss, Norsk Antropologisk Tidsskrift, og Internasjonal Politikk. Hun er også medredaktør av:

 • Worlds of Human Rights. The Ambiguities of Rights Claiming in Africa (Brill, 2013)
 • UNHCR and the Struggle for Accountability: Technology, Law and Results-based Management (Routledge, 2016)
 • The Good Drone (Routledge, 2016)
 • Refugee Resettlement: Power, Politics and Humanitarian Governance (Berghahn Books, under contract).

Undervisning

Bakgrunn

Kristin Bergtora Sandvik har en mastergrad i rettsvitenskap fra Universitetet i Oslo der hun studerte Kvinnekonvensjonen og handel med kvinner, og en mastergrad fra Harvard Law School om HIV/AIDS og menneskerettigheter.

Hun tok doktorgrad ved Harvard Law School i 2008 med avhandlingen “On the Everyday Life of International Law: Humanitarianism and Refugee-Resettlement in Kampala”. Sandvik har også studert sosialantropologi ved Universitetet i Oslo, og vært gjesteforsker ved Oxford Refugee Studies Centre and the Refugee Law Project (Uganda).

Sandvik ble ansatt som seniorforsker ved Fredsforskningsinstituttet (PRIO) i 2009. I 2011 var hun med på å starte "Norwegian Center for Humanitarian Studies" (NCHS), hvor hun var leder fra 2012 til 2016. Sandvik fortsetter som forsker 1 i humanitære studier ved PRIO i en 20%-stilling. 

Emneord: Flyktninger, Kjønn, Menneskerettigheter, Makt, Legitimitet, Humanitærrett, Rettssosiologi, Rettsliggjøring

Publikasjoner

 • Sandvik, Kristin Bergtora & Jacobsen, Katja Lindskov (2018). UNHCR and the pursuit of international protection: accountability through technology?. Third World Quarterly.  ISSN 0143-6597.
 • Jumbert, Maria Gabrielsen & Sandvik, Kristin Bergtora (2017). What Does It Take to Be Good?, In  The Good Drone.  Routledge.  ISBN 9781472451118.  Introduction.
 • Liden, Kristoffer & Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Poison Pill or Cure-All: Drones and the Protection of Civilians, In  The Good Drone.  Routledge.  ISBN 9781472451118.  3.  s 65 - 88
 • Lohne, Kjersti & Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism. Oslo Law Review.  ISSN 2387-3299.  4(1), s 4- 27
 • Raymond, Nathaniel A. & Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Beyond the Protective Effect: Towards a Theory of Harm for Information Communication Technologies in Mass Atrocity Response. Genocide Studies and Prevention: An International Journal (GSP).  ISSN 1911-0359. . doi: 10.5038/1911-9933.11.1.1454
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Now is the time to deliver: looking for humanitarian innovation’s theory of change. Journal of International Humanitarian Action.  ISSN 2364-3404. . doi: 10.1186/s41018-017-0023-2
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). The Public Order Drone: Promises, Proliferation and Disorder in Civil Airspace, In  The Good Drone.  Routledge.  ISBN 9781472451118.  5.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Hoelscher, Kristian (2017). The Reframing of the War on Drugs as a "Humanitarian Crisis": Costs, Benefits, and Consequences. Latin American perspectives.  ISSN 0094-582X.  44(4), s 168- 182 . doi: 10.1177/0094582X16683375
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Jacobsen, Katja Lindskov & McDonald, Sean Martin (2017). Do no harm: A taxonomy of the challenges of humanitarian experimentation. International Review of the Red Cross.  ISSN 1816-3831.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lemaitre, Julieta (2017). Finding the Roads to Justice? Examining Trajectories of Transition for Internally Displaced Women in Colombia. Stability: International Journal of Security and Development.  ISSN 2165-2627. . doi: 10.5334/sta.493
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). Law in the militarization of cyber space: framing a critical research agenda, In Karsten Friis & Jens Ringsmose (ed.),  Conflict in Cyber Space: Theoretical, strategic and legal perspectives.  Routledge.  ISBN 978-1-138-94778-8.  11.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). Stronger, Faster, Better: Three Logics of Humanitarian Futureproofing, In Kai Koddenbrock; Christine Unrau & Volker Heins (ed.),  Humanitarianism and Challenges of Cooperation.  Routledge.  ISBN 978-1138963375.  6.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). How accountability technologies shape international protection: results-based management and rights-based approaches revisited, In Kristin Bergtora Sandvik & Katja Lindskov Jakobsen (ed.),  UNHCR and the Struggle for Accountability: Technology, law and results-based management.  Routledge.  ISBN 978-1-138-91152-9.  8.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). The Political and Moral Economies of Dual Technology Transfers: Arming Police Drones, In Ales Zavrsnik (ed.),  Drones and Unmanned Aerial Systems, Legal and Social Implications for Security and Surveillance.  Springer Publishing Company.  ISBN 978-3-319-23760-2.  3.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Jacobsen, Katja Lindskov (2016). Introduction: The Quest for an Accountability Cure, In Kristin Bergtora Sandvik & Katja Lindskov Jakobsen (ed.),  UNHCR and the Struggle for Accountability: Technology, law and results-based management.  Routledge.  ISBN 978-1-138-91152-9.  Introduction.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Jumbert, Maria Gabrielsen & Cezne, Eric (2016). Drones como Veículos para a Ação Humanitária: Perspectivas, Oportunidades e Desafios. Conjuntura Austral.  ISSN 2178-8839.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Jumbert, Maria Gabrielsen & Lohne, Kjersti (2016). Drones for Good: Conceptualizing the Role of Drones in Global Governance, In Zhuo Li (ed.),  China International Strategy Review.  Long River Press.  8.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lemaitre, Julieta (2016). Structural Remedies and the One-million Pesos: on the Limits of Court-ordered Social Change for Internally Displaced Women in Colombia, In Kim Rubenstein & Katharine Young (ed.),  The Public Law of Gender: From the Local to the Global.  Cambridge University Press.  ISBN 978-1107138575.  3.
 • Lemaitre, Julieta & Sandvik, Kristin Bergtora (2015). Shifting Frames, Vanishing Resources, and Dangerous Political Opportunities: Legal Mobilization among Displaced Women in Colombia. Law & society review.  ISSN 0023-9216.  49(1), s 5- 38 . doi: 10.1111/lasr.12119
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). African Drone Stories. BEHEMOTH - A Journal on Civilisation.  ISSN 1866-2447.  8(2), s 73- 96
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). The humanitarian cyberspace: shrinking space or an expanding frontier?. Third World Quarterly.  ISSN 0143-6597. . doi: 10.1080/01436597.2015.1043992
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Jumbert, Maria Gabrielsen (2015). Les drones humanitaires. La Revue internationale et stratégique.  ISSN 1287-1672.  98(2), s 139- 146 . doi: 10.3917/ris.098.0139
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lemaitre, Julieta (2015). From IDPs to Victims in Colombia: A Bottom-Up Reading of Law in Post- Conflict Transitions, In James Sweeney & Matthew William Saul (ed.),  International Law and Post-Conflict Reconstruction Policy.  Routledge.  ISBN 1138780111.  12.  s 251 - 271
 • Lemaitre, Julieta & Sandvik, Kristin Bergtora (2014). Beyond Sexual Violence in Transitional Justice: Political Insecurity as a Gendered Harm. Feminist Legal Studies.  ISSN 0966-3622. . doi: 10.1007/s10691-014-9274-0
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2014). Humanitarian Innovation, Humanitarian Renewal. Forced Migration Review.  ISSN 1460-9819.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2014). Regulating War in the Shadow of Law: Toward a Re-Articulation of ROE. Journal of Military Ethics.  ISSN 1502-7570.  13(2), s 118- 136 . doi: 10.1080/15027570.2014.949476 Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2014). Teknologi og det humanitære fornyelsesprosjektet. Internasjonal Politikk.  ISSN 0020-577X.  72(2), s 272- 281
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Jumbert, Maria Gabrielsen & Karlsrud, John (2014). Ny humanitær teknologi - En kritisk forskningsagenda. Internasjonal Politikk.  ISSN 0020-577X.  72(2), s 224- 233
 • Karlsrud, John; Sandvik, Kristin Bergtora; Jumbert, Maria Gabrielsen & Kaufmann, Mareile (2014). Humanitarian technology: a critical research agenda. International Review of the Red Cross.  ISSN 1816-3831.  Firstview . doi: 10.1017/S1816383114000344
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2014). The Rise of the Humanitarian Drone: Giving Content to an Emerging Concept. Millennium: Journal of International Studies.  ISSN 0305-8298.  43(1), s 145- 164 . doi: 10.1177/0305829814529470
 • Derman, William; Hellum, Anne & Sandvik, Kristin Bergtora (2013). Ethnographic and Historical Perspectives on Rights Claiming on the African Continent, In William Derman; Anne Hellum & Kristin Bergtora Sandvik (ed.),  Worlds of Human Rights. The Ambiguities of Rights Claiming in Africa.  Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-24647-8.  Chapter 1.  s 1 - 34

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lindskov Jakobsen, Katja (ed.) (2016). UNHCR and the Struggle for Accountability: Technology, law and results-based management. Routledge.  ISBN 978-1-138-91152-9.  180 s.
 • Derman, William; Hellum, Anne & Sandvik, Kristin Bergtora (ed.) (2013). Worlds of Human Rights. The Ambiguities of Rights Claiming in Africa. Brill Academic Publishers.  ISBN 978-90-04-24647-8.  338 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Artificial intelligence for law enforcement: opportunities and challenges, moderation.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Conference: Global Challenges - Nordic Experiences.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). From human resources to legal liability: The evolving duty of care towards humanitarian staff.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Governing resettlement: due process, uncertain duties and undue rights.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Humanitarianism as Socology of Law: An Inventory.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Information ethics and security. Pointers for diagnosing state of play.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). Responding to changes from outside the sector: information technology and social media.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2017). The Significance of Political Organization and International Law for Displaced Women in Colombia: A Socio-legal study of Liga De Mujeres.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Jacobsen, Katja Lindskov & McDonald, Sean Martin (2017). From Principle to Practice: Humanitarian Innovation and Experimentation. Stanford Social Innovations Reveiw Blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Jumbert, Maria Gabrielsen (2017). Humanitarian Studies Colloquium: Media Studies and Humanitarian crisis – state of scholarship. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Kolås, Åshild; Horst, Cindy; Derman, Bill; McNeish, John-Andrew & Liden, Kristoffer (2017). Humanitarian Studies Colloquium: The anthropology of emergencies, rescue and good intentions. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Liden, Kristoffer (2017). Humanitarian Studies Colloquium: The Ethics of Humanitarian Action – rationale and critique of a do-gooder regime. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2017). Building a Sociology of Law for the Humanitarian Field. Sociological Review.  ISSN 0038-0261.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2017). Humanitarian Studies Colloquium: Building a legal sociology of the humanitarian field. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Raymond, Nathaniel A. (2017). The Myth of ICT’s Protective effect in mass atrocity response.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Raymond, Nathaniel A. (2017). Unpacking the Myth of ICT’s Protective Effect in Mass Atrocity Response. ATHA.SE.
 • Lohne, Kjersti & Sandvik, Kristin Bergtora (2016). Bringing Law into the Political Sociology of Humanitarianism.
 • Lohne, Kjersti & Sandvik, Kristin Bergtora (2016). Terrorbekjempelse i gråsonen: Fra Guantanamo til væpnede droner.
 • Nielsen, Brita Fladvad; Sandvik, Kristin Bergtora & Jumbert, Maria Gabrielsen (2016). How Can Innovation Deliver Humanitarian Outcomes? Challenges and Approaches for Humanitarian Innovation Policy. PRIO Policy Brief. 12.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). ‘Now Is the Time to Deliver’: Understanding Humanitarian Innovation as Buzzword.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). The Refugee Crisis as a Global Humanitarian Challenge. European Council of Foreign Relations.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). Futureproofing humanitarianism for permanent emergencies: unpacking the promise of cooperation. A Quest For Humanitarian Effectiveness.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). New Developments in Drone Proliferation: How Africa was Deployed to Rescue Drones. https://matsutas.wordpress.com/.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2016). The refugee crisis: a common challenge?.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Hoelscher, Kristian (2016). Is The War on Drugs a Humanitarian Crisis?. ATHA.SE.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Hoelscher, Kristian (2016). Is the War on Drugs a “Humanitarian Crisis”?.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lemaitre, Julieta (2016). Tailoring Protection of Civilians to State Capacity.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Rolandsen, Øystein H. & Jensehaugen, Jørgen (2016). Humanitarian Studies Colloquium: The history of development and humanitarian studies in Norway.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). Actors, agendas and legal categories in post-war Colombia. Vis sammendrag
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). An academic New Year’s resolution for Colombia: understanding continued gendered violence as a threat to positive peace. IntLawGrrls Blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). Conundrums in the Embrace of the Private Sector. ATHA.SE.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). Drones for Humanitarian «Interventions».
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015, 21. april). Et forbud mot drapsroboter?. [Radio].
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). Evaluating Ebola: the politics of the military response narrative. Reliefweb.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). From IDPs to victims in Colombia: Reflections on durable solutions in the post-conflict setting.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). HUMANITARIAN CYBERSPACE: EXPANDING FRONTIERS OR SHRINKING SPACE?.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). Humanitarian Drones?.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2015). Resettlement comments Alexander Betts.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lemaitre, Julieta (2015). Beyond Sexual Violence: Gendered Political Insecurity as a Threat to Peace. IntLawGrrls Blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lemaitre, Julieta (2015). From IDPs to Victims in Colombia: Transition from Humanitarian Crisis through Law Reform?. Reliefweb.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2015). Lethal Autonomous Weapons: Killing the ‘Robots-don’t-Rape’ Argument. IntLawGrrls Blog.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Lohne, Kjersti (2015). What's wrong with the idea that 'robots don't rape'?. openDemocracy.net.
 • Lemaitre Ripoll, Julieta; Sandvik, Kristin Bergtora; Romero Villalba, Luz Estella; Ochoa Arias, Ana Manuela; González Villegas, Valentina & Vargas Mahecha, Sandra (2014). Defensoras de derechos humanos Tres estudios de casos de ONG y su respuesta al desplazamiento forzado. PRIO Report. 9.
 • Lemaitre Ripoll, Julieta; Sol López, Eva; Pablo Mosquera, Juan; Sandvik, Kristin Bergtora & Vargas Gómez, Juliana (2014). De desplazados a víctimas. Los cambios legales y la participación de la Mesa de Víctimas de Mocoa, Putumayo.. PRIO Report. 8.
 • Lemaitre, Julieta; Sandvik, Kristin Bergtora; Sol López, Eva; Pablo Mosquera, Juan; Vargas Gómez, Juliana & Guerrero, Patricia (2014). Sueño de vida digna” La Liga de Mujeres Desplazadas: Estudio de caso en mejores prácticas de organización de base para el goce efectivo de derechos.. PRIO Report. 7.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2014). Accountability and Transparency Issues in the Turn to Technology.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2014). Blir humanitære organisasjoner de nye overvåkerne?. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2014). CAN TECHNOLOGY IMPROVE RESPONSE TO NATURAL DISASTERS?.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2014). Cybersecurity.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2014). Cyberwar & Drones. Emergent Military Technologies: Lowering the Threshold for the Use of Force.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2014). Cyberwar and international law.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2014). Ebola: A Humanitarian Crisis or a Crisis of Humanitarian Governance?. Humanitarian Practice Network.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2014). Fighting the War with the Ebola Drone, by Kristin B. Sandvik. https://matsutas.wordpress.com/.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2014). Inventing Transition, Transitional Inventions: From Internal Displacement to Armed Conflict in Colombia.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2014). New NATO cyber defense policy: unclear on key issues. The Blog: International Voices.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2014). The Moral Economy of Humanitarian Drones.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2014). The War on Drugs as “Humanitarian Crisis:” Examining the Latin American Experience.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2014). The pluralities of protection: an ethnographic examination of precautionary measures for displaced women in Colombi.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Chris, Wilson & Karlsrud, John (2014). A Humanitarian Technology Policy Agenda for 2016. Advanced Training on Humanitarian Action (ATHA).
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Jumbert, Maria Gabrielsen (2014). Investigating the "good drones": New possibilities, unclear pitfalls.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Karlsrud, John & Jumbert, Maria Gabrielsen (2014). Blir humanitære organisasjoner de nye overvåkerne?. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Lemaitre, Julieta & Vargas Gómez, Juliana (2014). Organización comunitaria y derechos humanos. La movilización legal de las mujeres desplazadas en Colombia.. PRIO Report. 10.
 • Sandvik, Kristin Bergtora & Marsh, Nicholas (2014). Lethal Autonomous Weapons: Issues for the International Community. Security & Defence Agenda.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Marsh, Nicholas & Mirshahi, Maral (2014). Killer robots – hvorfor ønsker man et forbud?. Ytring : NRK.
 • Sandvik, Kristin Bergtora; Mirshahi, Maral & Marsh, Nicholas (2014). The struggle to ban killer robots. Bulletin of the Atomic Scientists.  ISSN 0096-3402.
 • Jumbert, Maria Gabrielsen; Karlsrud, John & Sandvik, Kristin Bergtora (2013). Vil aggressive fredsoperasjoner løse Malis humanitære krise?. Bistandsaktuelt.  ISSN 1501-0201.
 • Sandvik, Kristin Bergtora (2013). Armed Humanitarian Drones? Paradoxes and Pitfalls.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. mai 2016 13:03 - Sist endret 7. aug. 2017 10:43