Marte Rua

Bilde av Marte Rua
English version of this page
Telefon +47-22850115
Mobiltelefon 92685567 +47-92685567
Rom 673
Brukernavn
Besøksadresse Domus Nova St. Olavs plass 5 0130 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet

Faglige interesser

Marte Ruas ph.d.-prosjekt er en studie av isolasjons- og fellesskapspraksiser i norsk kriminalomsorg. Med utgangspunkt i erfaringer til personer som er involvert eller berørt, samt tekster og tall, skal Rua utforske styring, forståelser og institusjonelle praksiser knyttet til ulike former for isolasjon, slik at vi bedre kan forstå hvordan de oppstår. Rua kombinerer ulike metoder i en institusjonell etnografi, en sosiologisk framgangsmåte der ambisjonen er å lage kunnskap som er nyttig for dem som studeres.

Bakgrunn  

Marte Rua ble ferdig utdannet sosiolog med lektorkompetanse ved UiO i 2009. Rua har blant annet vært ansatt som forsker på det nordiske tverrfaglige prosjektet Narkotikapolitikk i nordiske fengsler ved IKRS, forskningsassistent på et forskningsprosjekt om rehabilitering av unge med nedsatt funksjonsevne ved NOVA, vit.ass. ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (UiO) og Statens institutt for rusmiddelforskning (Sirus), informasjonskonsulent ved Institutt for samfunnsforskning og seminarleder i kvalitativ metode (UiO).

Rua har skrevet for bl.a. forskning.no og Sosiolognytt og har arrangert seminarer og ledet debattmøter bl.a. for Universitetet i Oslo og Institutt for samfunnsforskning. I 2011 initierte Rua, og har siden ledet sesjonen om institusjonell etnografi ved Sosiologforeningens årlige vinterseminar ved en rekke anledninger.

Verv

Rua var med å grunnlegge forskningsnettverkene Institusjonell etnografi i Norden og Skandinavisk isolasjonsnettverk, der hun sitter i styringsgruppa.

Tidligere fast representant for midlertidig ansatte i fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet (2014), medlem i Stipendiatrådet ved Det juridiske fakultet (2014) og vararepresentant i Likestillings- og mangfoldsutvalget ved Det juridiske fakultet (2014).

Tidligere redaksjonsmedlem i tidsskriftene Materialisten (2011 - 2013) og Sosiolognytt (2008 - 2011).

Faglige kompetanseområder

 • Fengsel (isolasjon, varetekt, helse, fengselsmedisin, rustiltak, rehabilitering, velferd, løslatelse)
 • Funksjonshemming (mestring, rehabilitering, velferd, NAV)
 • Institusjonell etnografi, kvalitativ metode
   
Emneord: Kriminologi og rettssosiologi, Straff, Kriminalitet og avvik, Marginalisering

Publikasjoner

Rua, Marte (2015). Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt , I: Karin Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi. Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-45067-0. 10.  s. 220-250.

Rua, Marte (2015). Norge og Europarådets fengselsregler: Rekommandasjonen som forsvant, ble gjenoppdaget, og forsvant igjen. NRK Kunnskapskanalen [TV]. 2015-09-29.

Giertsen, Hedda; Rua, Marte (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. Volum 101 (2) s. 158-182.

Rua, Marte (2014). Tilbake til straffekoloniene? Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  146(226), s 40- 41.

Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Johannes Flisnes, Nilsen; Rua, Marte (2013). Isolation i skandinaviske fængsler – Om skandinavisk praksis og etableringen af et skandinavisk isolations-netværk. Social kritik: tidsskrift for social analyse og debat. Volum 25 (136) s. 4-20.

Rua, Marte (2013). Ballen som ingen vil ta. Tidsskrift for Den norske legeforening. Volum 133 (1) s. 124-124.

Grue, Lars Petter; Rua, Marte (2013).To skritt foran. Om funksjonshemming, oppvekst og mestring. Gyldendal Akademisk (ISBN 9788205444331) 233 s.

Rua, Marte (2012). Hva gjør fengselsleger? En institusjonell etnografi om isolasjon og helse. Oslo: Institutt for kriminologi og rettssosiologi (ISBN 978-82-8182-008-1) 168 s. Bokserien. Institutt for kriminologi og rettssosiologi/Akademika forlag. 

Rua, Marte (2012). Erfaringer fra en fengselsstudie – institusjonell etnografi i praksis. Sosiologisk Årbok. Volum 1. s. 101-121

Rua, Marte (2012). God morgen Norge: Om funksjonshemmede på arbeidsmarkedet. TV2 [TV] 2012-01-19

Se alle arbeider i Cristin

 • Rua, Marte (2015). Fengselsisolasjon. Forskning og formidling i et minefelt , I: Karin Widerberg (red.),  I hjertet av velferdsstaten. En invitasjon til institusjonell etnografi.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-45067-0.  10.  s 220 - 250
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Møtested for straff og velferd: Rusmestringsavdelinger i fengsel, ansattes syn . Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab.  ISSN 0029-1528.  101(2), s 158- 182
 • Giertsen, Hedda & Rua, Marte (2014). Å bli synlig - som hva? To eksempler på utstøting og integrering i det norske samfunnet: Tatere og narkotikabrukere, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  Kapittel.  s 161 - 182
 • Rua, Marte (2013). Institutional Ethnography in Prison Studies: Work Knowledge and Texts as Data, In Anette Storgaard (ed.),  NSFKs 55. forskerseminar: Methodologies and methods in criminology.  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.  ISBN 978-82-7688-033-5.  Qualitative Interviewa and research as narration.  s 114 - 122
 • Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Nilsen, Johannes Flisnes & Rua, Marte (2013). Isolasjon i skandinaviske fengsler : skandinavisk praksis og etableringen av et skandinavisk isolasjonsnettverk. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  39(3/4), s 170- 191
 • Smith, Peter Scharff; Horn, Thomas; Nilsen, Johannes Flisnes & Rua, Marte (2013). Isolation i skandinaviske fængsler – Om skandinavisk praksis og etableringen af et skandinavisk isolations-netværk. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat.  ISSN 0904-3535.  25(136), s 4- 20
 • Rua, Marte (2012). Erfaringer fra en fengselsstudie – institusjonell etnografi i praksis . Sosiologisk Årbok.  ISSN 0808-288X.  1, s 101- 121 Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 4. mai 2012 13:26 - Sist endret 7. apr. 2017 11:54

Prosjekter