Martin Nøkleberg

Bilde av Martin Nøkleberg
English version of this page
Telefon +47-22850116
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet

Faglige interesser

Martin Nøklebergs phd-prosjekt retter fokuset mot hvordan sikkerhet forvaltes i områder som karakteriseres av flyt og bevegelse (av personer og varer/gods). Formålet med studien er å bidra med en empirisk redegjørelse for hvordan pluraliserte sikkerhetssystemer fungerer og opererer i områder som er influert av flyt og bevegelse. For å undersøke slike flyt-områder skal Nøkleberg se nærmere på flyplass- og havnesikkerhet i henholdsvis Norge og Australia. Prosjektet tar også sikte på å belyse hvordan ulike aktører samarbeider for å produsere og levere sikkerhet ved flyplasser og havner.

Bakgrunn

Martin Nøkleberg (f. 1990) er utdannet statsviter ved Universitetet i Bergen fra 2014 med masteravhandlingen ‘Sammen for sikkerhet? En casestudie av sikkerhetsforvaltningen i Bergen’.

Etter endt mastergrad har han arbeidet som vitenskapelig assistent ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen.

 

Publikasjoner

  • Nøkleberg, Martin (2016). Security Governance – An Empirical Analysis of the Norwegian Context. Nordisk politiforskning.  ISSN 1894-8693.  3(1), s 53- 82

Se alle arbeider i Cristin

  • Nøkleberg, Martin (2016). Bridging the disciplines through the concept of security?.
  • Nøkleberg, Martin (2016). Governing security in spaces of flows.
  • Nøkleberg, Martin (2016). Governing security in spaces of flows - A comparative study of the security governance at airports and maritime ports in Norway and Australia.
  • Nøkleberg, Martin (2016). Reflections on security – an essentially contested concept?.
  • Nøkleberg, Martin (2015). Nettverksteori – sosial nettverksanalyse, hva er det og hva kan det brukes til?.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 11. sep. 2015 10:42