Olaf Halvorsen Rønning

Bilde av Olaf Halvorsen Rønning
English version of this page
Mobiltelefon 97114331 (+47) 97114331
Rom 677
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet

Bakgrunn

Olaf Halvorsen Rønning har master i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo våren 2009. Han tiltrådte som universitetsstipendiat i januar 2015.

Faglige kompetanseområder

Rønning arbeider på en phd-avhandling om tilgang til juridisk bistand i sivile saker etter Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK).

Verv

Rønning er medlem i Stipendiatrådet og sitter i Programrådet for forskerutdanning (PFF).

Emneord: Rettssosiologi, Rettssystemet, Menneskerettigheter, Rettshjelp, Sivilprosess

Publikasjoner

 • Rønning, Olaf Halvorsen & Hammerslev, Ole (ed.) (2017). Outsorcing legal aid in the Nordic Welfare states. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-46684-2.  330 s.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (red.) (2011). Med loven mot makta. Juss-Buss førti år. Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-648-3.  376 s.
 • Hammerslev, Ole & Rønning, Olaf Halvorsen (2017). Outsourcing legal aid in the Nordic welfare states.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2017). Legal aid to disadvantaged groups: public and civil society approaches in the Nordic countries.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2017). Rettshjelp som fordelingspolitisk virkemiddel.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2016, 19. mars). - Retten kan si nei.  Vårt Land.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2016). Access to legal assistance in civil cases under the ECHR.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2016, 15. januar). De selvprosederende - hvem er de?. [Radio].  P2 Ekko.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2016). Legal aid in Norway – an overview.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2016). Tilgang til juridisk bistand i sivile saker etter EMK.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2015, 13. februar). - Karakter av utvisning.  Morgenbladet.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2015). Tilgang til juridisk bistand i sivile saker etter EMK -- rettssosiologiske perspektiver.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2014). Current ECHR Case Law on Procedural Issues Regarding Applications and Decisions on Legal Aid.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2014). Procedural safeguards for legal aid applications.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2013). Nils Kristian Sundby og tidsskriftet Kritisk juss :. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  39(2), s 65- 67
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2013). Rett for alle? Bokanmeldelse. Materialisten. Tidsskrift for forskning, fagkritikk og teoretisk debatt.  ISSN 0801-3055.  (4), s 88- 99
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2012). Forbredt kommentar til "Rett for alle?".
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2012). Human rights standards for legal aid in appeal cases.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2012). Hvor står vi i rettshjelpssituasjonen, og hvilke fremtidsperspektiver ser en for seg?.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2012). Høring av Norge i FNs menneskerettighetskomité. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  1, s 1- 8
 • Rønning, Olaf Halvorsen & Johnsen, Jon T. (2012). Human rights standards for quality of legal aid and their enforcement.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2011). Legal aid clinics and the Norwegian legal aid scheme.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2011). Norwegian legal aid clinics.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2011). Vold. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  37(3), s 153- 154
 • Johnsen, Jon T. & Rønning, Olaf Halvorsen (2010). Sivil rettshjelp og menneskerettigheter.
 • Johnsen, Jon T.; Rønning, Olaf Halvorsen & Rognlien, Ida Gundersby (2010). Ny jurdisk rådgivningstjeneste. Rapport fra "Ekspertseminar om førstelinjetjenesten" 19-20. januar 2010.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2010). Juss-Buss' erfaringer med førstelinjerettshjelp.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2010). Norwegian legal aid reform and the role of legal clincis.
 • Rønning, Olaf Halvorsen (2010). Studentrettshjelpstiltakenes rolle i førstelinjetjenesten.
Publisert 27. jan. 2015 10:28 - Sist endret 9. des. 2016 10:49