Rune Ellefsen

Bilde av Rune Ellefsen
English version of this page
Telefon +47-22850128
Mobiltelefon 46799669
Rom 773
Brukernavn
Besøksadresse Kriminologi/Rettssos St. Olavs plass 5 0130 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Det juridiske fakultet (Student)

Rune Ellefsen forsvarte i 2018 sin Ph.D. avhandling "Performing and policing transgressive protest: A relational approach to the SHAC-HLS conflict in Britain (1999-2014)" ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Universitetet i Oslo. Avhandlingen tar for seg forholdet mellom en protestbevegelse som tidvis bryter loven og den statlige og private kontrollen av bevegelsen. Dette ble utforsket kvalitativt gjennom et case-studie av konflikten mellom dyrevernaktivistene i Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) og det transnasjonale selskapet Huntingdon Life Sciences (HLS) som utførte utstrakte forsøk og tester på dyr. Konflikten involverte også britiske myndigheter, politi, strafferetts- og bransjeaktører som ville kontrollere SHAC og beskytte HLS. 
 

Bakgrunn

Ellefsen har en master i rettssosiologi (2009) og bachelor i sosiologi (2007) fra Universitetet i Oslo. Ellefsen var ansatt som sekretariatsleder i Nordisk samarbeidsråd for kriminologi i 2009. I perioden 2010-2011 var han ansatt ved IKRS. Først som vitenskapelig assistent og deretter som forsker og koordinator for det nordiske forskningsprosjektet Grønn kriminologi i Norden.

Kåringer

Ellefsens artikkel "Judicial opportunities and the death of SHAC: Legal repression along a cycle of contention" ble nominert til "SMS 2016 Best Article Prize" av tidsskriftet Social Movement Studies.

Undervisning

Ellefsen underviser, eller har undervist, på:

Ellefsen har delt fagansvar for undervisningsemnet Grønn kriminologi (KRIM2960/4960). Han veileder studenter for bachelor- og masteroppgaver i kriminologi og rettssosiologi.
 

Faglige kompetanseområder

 • Sosiale bevegelser
 • Politisk motiverte lovbrudd
 • Politisk motivert vold
 • Polisiær kontroll av protestbevegelser
 • Statlig represjon
 • Grønn kriminologi
 • Dyrevelferdslovgivning
Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Overvåkning og personvern, Sosiale bevegelser, Grønn kriminologi, Dyrevelferdslovgivning

Publikasjoner

Ellefsen, Rune (2018): "Deepening the explanation of radical flank effects: Tracing contingent outcomes of destructive capacity." Qualitative Sociology: 1-23. DOI: 10.1007/s11133-018-9373-3.

Ellefsen, Rune (2017): "Taking sides? Issues of bias and partisanship when researching socio-political conflict." Critical Criminology1-14. DOI: 10.1007/s10612-017-9355-x.

Ellefsen, Rune (2016): "Relational dynamics of protest and protest policing: Strategic interaction and the coevolution of targeting strategies." Policing and Society: 1-17. DOI: 10.1080/10439463.2016.1262366.

Ellefsen, Rune (2016): "Judicial Opportunities and the Death of SHAC: Legal Repression along a Cycle of Contention." Social Movement Studies: 1-16. DOI: 10.1080/14742837.2016.1185360.

Ellefsen, Rune (2014): "Skillelinjer og utvikling i dyrevernetikken," i Filosofisk Supplement 2/2014: 28-34. ISSN 0809-8220.

Ellefsen, Rune (2014): "Politisk mobilisering og represjon: Kontroll av grønne protestbevegelser", i Motmæle: En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.). Novus Forlag.  ISBN: 9788270997497.

Ellefsen, Rune (2013): Med lov til å pine: Om bruk og beskyttelse av dyr. Fritt forlag. ISBN: 9788281791008.

Ellefsen, Rune (2013): "Å fylle 'dyrevelferd' med mening: Skillelinjene i dyrevelferdsdebatten", i Sosiologi i dag, 3(2): 84-112. ISSN: 1893-4617.

Ellefsen, Rune (2013): "Motstanden mot pelsdyrnæringen – et uttrykk for noe større?", i Hvem er villest i landet her? Guri Larsen, Morten Tønnesen og Ragnhild Sollund (red.). Scandinavian Academic Press (Spartacus). ISBN: 9788230400807.

Ellefsen, Rune (2013): "Den moderne pelsdyrfabrikken: Kampen om legitimitet", i Hvem er villest i landet her? Guri Larsen, Morten Tønnesen og Ragnhild Sollund (red.). Scandinavian Academic Press (Spartacus). ISBN: 9788230400807.

Ellefsen, Rune; Larsen, Guri & Sollund, Ragnhild (2012). Eco-global Crimes: Contemporary and Future Challenges. Ashgate.  ISBN: 9781409434931.

Ellefsen, Rune (2012): "Green Movements as Threats to Order and the Economy? Animal Advocates Repressed in Austria and beyond", In  Eco-global Crimes: Contemporary and Future Challenges.  Ashgate.

 • Ellefsen, Rune (2018). Deepening the explanation of radical flank effects: Tracing contingent outcomes of destructive capacity. Qualitative Sociology.  ISSN 0162-0436. . doi: 10.1007/s11133-018-9373-3 Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune (2017). Taking Sides? Issues of Bias and Partisanship When Researching Socio-political Conflict. Critical Criminology.  ISSN 1205-8629.  25(2), s 231- 244 . doi: 10.1007/s10612-017-9355-x
 • Ellefsen, Rune (2016). Judicial opportunities and the death of SHAC: Legal repression along a cycle of contention. Social Movement Studies.  ISSN 1474-2837.  15(5), s 441- 456 . doi: 10.1080/14742837.2016.1185360 Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune (2016). Relational dynamics of protest and protest policing: Strategic interaction and the coevolution of targeting strategies. Policing & society.  ISSN 1043-9463. . doi: http://dx.doi.org/10.1080/10439463.2016.1262366 Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune (2014). Politisk mobilisering og represjon: Kontroll av grønne protestbevegelser, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  8.  s 101 - 121
 • Ellefsen, Rune (2014). Skillelinjer og utvikling i dyrevernetikken. Filosofisk supplement.  ISSN 0809-8220.  10(2), s 28- 34
 • Ellefsen, Rune (2013). Den moderne pelsdyrfabrikken: Konflikten om legitimiteten, I: Ragnhild Sollund; Guri Larsen & Morten Tønnesen (red.),  Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0080-7.  Kapittel.  s 205 - 223
 • Ellefsen, Rune (2013). Motstanden mot pelsdyrnæringen: Et uttrykk for noe større?, I: Ragnhild Sollund; Guri Larsen & Morten Tønnesen (red.),  Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0080-7.  Kapittel.  s 225 - 244
 • Ellefsen, Rune (2013). Å fylle ”dyrevelferd” med mening: Skillelinjene i dyrevelferdsdebatten. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  43(2), s 84- 112 Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune (2012). Green Movements as Threats to Order and Economy? Animal Advocates Repressed in Austria and beyond, In  Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3493-1.  Kapittel.
 • Ellefsen, Rune (2010). Sosiale bevegelser, politiske lovbrudd og statlige motreaksjoner, I: Ragnheidur Bragadottir (red.),  NSfKs 52. forskerseminar. Økologisk og global kriminologi. Aktuell forskning.  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.  ISBN 978-82-7688-021-2.  Økologisk kriminologi.  s 29 - 40

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellefsen, Rune (2013). Med lov til å pine: Om bruk og beskyttelse av dyr. Fritt forlag.  ISBN 9788281791008.  210 s. Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune; Sollund, Ragnhild & Larsen, Guri (2012). Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges. Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3493-1.  250 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellefsen, Rune (2018). Performing and policing transgressive protest: A relational approach to the SHAC-HLS conflict in Britain (1999–2014). Doktoravhandlinger forsvart ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 121. Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune (2018). Relational dynamics of protest and protest policing. European Group for the Study of Deviance and Social Control, News Letter.  (3), s 4- 8 Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune (2018). The unintended consequences of escalated protest policing: Tracing trajectories of interrelated effects.
 • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2018, 15. april). Strenge tiltak mot radikale kan gjøre vondt verre. [Internett].  www.forskning.no.
 • Ellefsen, Rune; Ystehede, Per Jørgen & Kanestrøm, Jorunn (2018, 23. mars). Kontrollen med ulovlige protestaksjoner tar stadig nye former. [Internett].  Det juridiske fakultetet. Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune (2017). Plural policing of "domestic extremism".
 • Ellefsen, Rune (2017). Sosiale bevegelser og konflikter om miljøkriminalitet.
 • Ellefsen, Rune (2017). Unintended consequences of policing ‘domestic extremism’: The SHAC-HLS conflict in Britain (1999-2014).
 • Ellefsen, Rune & Sollund, Ragnhild (2017). Samtale om egen forskning: Mennesker og andre dyr – Makt, protest, endring. Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune (2016). Dynamics of mobilization and repression: The rise and fall of the global SHAC campaign.
 • Ellefsen, Rune (2016). Relational dynamics of protest and repression: The tactical interplay between SHAC and its adversaries.
 • Ellefsen, Rune (2016). Social movements and conflicts over species justice.
 • Ellefsen, Rune (2016). The Radical Flank Dilemma: Contradictory Effects of the Underground's Participation in the International SHAC Campaign.
 • Olerud, Maria Birkeland & Ellefsen, Rune (2016, 22. oktober). Latinamerikanske land dreper flest aktivister. [Tidsskrift].  Latin-Amerika #2, Årgang 21, Oktober 2016. Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune (2015). A Cycle of Protest and Repression: The Rise and Fall of Stop Huntingdon Animal Cruelty.
 • Ellefsen, Rune (2015). Social movements and conflicts over species (in)justice..
 • Ellefsen, Rune (2015). Social movements in green criminology: Studying dynamics of protest and repression in a conflict over animal experiments.
 • Ellefsen, Rune (2015). Sosiale bevegelser og konflikter om ”miljøkriminalitet”.
 • Ellefsen, Rune (2014). Introduksjon og kommentar til dokumentarfilmen Ghosts in Our Machine.
 • Ellefsen, Rune (2014). Mat og dyrevern: Myter og realiteter.
 • Ellefsen, Rune (2014). Skillelinjer og utvikling i dyrevernetikken (republisering). Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Ellefsen, Rune (2014). Understanding Political Repression of a Social Movement: A Theoretical Explication with Empirical Underpinnings.
 • Ellefsen, Rune & Myrtveit, Aase Cathrine (2014, 11. januar). Verdibørsen: Om boken 'Med lov til å pine'. [Radio].  NRK P2.
 • Ellefsen, Rune & Vinding, Joh (2014, 15. april). Med lov til at pine.  Animas medlemsblad.
 • Ellefsen, Rune (2013). Den norske dyrevernbevegelsens historie 1859-2013.
 • Ellefsen, Rune (2013). Forskningspørsmål og -design i stipendiatprosjektet.
 • Ellefsen, Rune (2013). Governing the SHAC Campaign: Counter-strategies Towards Contentious Anti-vivisectionists in the UK.
 • Ellefsen, Rune (2013). Mattilsynet og kravet om ny dyrevernetat. Dyrenes Stemme.  (2), s 10- 11
 • Ellefsen, Rune (2013). Med lov til å pine. Dyrenes forsvarer.  (3), s 18- 19
 • Ellefsen, Rune (2013). Med lov til å pine?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 48- 49
 • Ellefsen, Rune (2013). Store norske leksikon: Dyrevelferdsloven. Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune; Hovdegård, Fredrik & Vikebø, Thea (2013, 03. oktober). Intervju om boken "Med lov til å pine". [Radio].  Radio Nova: Skumma kultur.
 • Ellefsen, Rune & Linda, Pedersen (2013, 01. oktober). Dyr: Medskapning eller ressurs?.  Dyrebeskyttelsen Norge: Dyrenes Forsvarer.
 • Wernersen, Camilla & Ellefsen, Rune (2013, 09. oktober). Hevder Mattilsynet mangler troverdighet. [Internett].  NRK.
 • Alvarez, PIlar; Moran, Carmen & Ellefsen, Rune (2012, 06. desember). El ciudadano, mejor calladito.  El Pais (Spania).
 • Ellefsen, Rune (2012). Dyrerettighetsbevegelsens strategier. Vegansamfunnet.
 • Ellefsen, Rune (2012). Eco-global Crimes: Bokens bakgrunn og formål.
 • Ellefsen, Rune (2012). Green Movements and Political Repression in Europe.
 • Ellefsen, Rune (2012). Green movements as risks and threats? The Austrian case, “eco-terrorism” and beyond.
 • Ellefsen, Rune (2012). Pelsdyrnæringen i legitimitetsproblemer: Hva med andre husdyrnæringer?.
 • Ellefsen, Rune (2012). Plural policing of "domestic extremism" in Britain.
 • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2012, 27. desember). - Ikke en rettstat verdig. [Internett].  Universitetet i Oslo, IKRS: www.uio.no/ikrs.
 • Ellefsen, Rune (2011). Dyrenes rettsvern. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 5- 5
 • Ellefsen, Rune (2011). Organisert kriminalitet eller dyrevern? Case: Bruk av mafia-lovgivning mot ideelle organiasjoner i Østerrike.
 • Ellefsen, Rune (2011). Pelsdyroppdrett og politikk. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 4- 4
 • Ellefsen, Rune (2011). Presentasjon av kapittelet til antologien "Eco-global Crimes: Contemporary and Future Challenges".
 • Ellefsen, Rune (2011). Sosiale bevegelser og konflikter om økologisk kriminalitet.
 • Ellefsen, Rune; Evans, Rhys & Tønnesen, Morten (2011). Organizing team for "Shared Worlds: A Minding Animals Pre-Conference lecture event".
 • Lohne, Kjersti & Ellefsen, Rune (2011). De kriminelle - monstre eller sånne som oss?.
 • Ellefsen, Rune (2010, 12. januar). – Økonomi viktigst i ny dyrevelferdslov.  Nationen.
 • Ellefsen, Rune (red.) (2010). Forskningsprosjektet: Grønn kriminologi i Norden.
 • Ellefsen, Rune (2010). Konflikter, makt og motmakt i miljø- og dyrevelferdspolitikken.
 • Ellefsen, Rune (2010). Ny dyrevelferdslov og lovlig lidelse. Masterbloggen.
 • Ellefsen, Rune (2010). Sosiale bevegelser og konflikter om økologisk kriminalitet.
 • Ellefsen, Rune (2010). Spesiesisme: Ideologi som skaper og forsvarer overgrep mot dyr. Vegansamfunnet.
 • Ellefsen, Rune & Rekdal, Kari Wille (2010). Når ytringsfriheten håndteres som ordensproblem. Kriminalpolitikk.uio.no. Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune (2009). Ny dyrevelferdslov: Beskyttes dyr eller næring? - Interessekonflikt og motstridende syn på dyrs status i lovprosessen forut for dyrevelferdsloven. Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune & Storgaard, Anette (red.) (2009). Etter løslatelsen: Rapport fra NSfKs 23. kontaktseminar.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. sep. 2009 09:17 - Sist endret 6. apr. 2018 16:14

Prosjekter