Rune Ellefsen

Bilde av Rune Ellefsen
English version of this page
Telefon +47-22850128
Rom 773
Brukernavn
Besøksadresse Kriminologi/Rettssos St. Olavs plass 5 0130 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

Rune Ellefsens phd-prosjekt "Performing and policing transgressive protest: A relational approach to the SHAC-HLS conflict in Britain (1999-2014)" tar for seg en protestbevegelse - den internasjonale kampanjen Stop Huntingdon Animal Cruelty (SHAC) - som vurderes som en trussel av europeiske myndigheter, og kontrollstrategiene som myndigheter og private næringslivsaktører har brukt for å kontrollere kampanjen. Konflikten rundt SHAC utforskes kvalitativt i Storbritannia ved en kombinasjon av data fra intervjuer med partene i konflikten, observasjon av rettssaker hvor aktivister er tiltalt, og etnografisk feltarbeid blant aktivistene. 

Fra 2018 er Ellefsen er tilknyttet det svenske forskningsprosjektet "Radikalisering och motradikalisering" som er finansiert av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Bakgrunn

Rune Ellefsen fullførte master i rettssosiologi ved UiO i 2009 og var etter dette ansatt som sekretariatsleder i Nordisk samarbeidsråd for kriminologi. I perioden 2010-2011 var Ellefsen ansatt ved IKRS. Først som vitenskapelig assistent og deretter som forsker og koordinator for det nordiske forskningsprosjektet Grønn kriminologi i Norden.

Kåringer

Ellefsens artikkel "Judicial opportunities and the death of SHAC: Legal repression along a cycle of contention" ble nominert til "SMS 2016 Best Article Prize" av tidsskriftet Social Movement Studies.

Undervisning

Ellefsen underviser, eller har undervist, på:

Ellefsen har delt fagansvar for undervisningsemnet Grønn kriminologi (KRIM2960/4960).

Faglige kompetanseområder

 • Sosiale bevegelser
 • Politisk motiverte lovbrudd
 • Politisk motivert vold
 • Polisiær kontroll av protestbevegelser
 • Grønn kriminologi
 • Dyrevelferdslovgivning
Emneord: Kriminologi, Rettssosiologi, Overvåkning og personvern, Sosiale bevegelser, Grønn kriminologi, Dyrevelferdslovgivning

Publikasjoner

Ellefsen, Rune (fortcoming): "Deepening the explanation of radical flank effects: Tracing contingent outcomes of destructive capacity." Qualitative Sociology.

Ellefsen, Rune (2017): "
Taking sides? Issues of bias and partisanship when researching socio-political conflict." Critical Criminology: 1-14. DOI: 10.1007/s10612-017-9355-x.

Ellefsen, Rune (2016): "Relational dynamics of protest and protest policing: Strategic interaction and the coevolution of targeting strategies." Policing and Society: 1-17. DOI: 10.1080/10439463.2016.1262366.

Ellefsen, Rune (2016): "Judicial Opportunities and the Death of SHAC: Legal Repression along a Cycle of Contention." Social Movement Studies: 1-16. DOI: 10.1080/14742837.2016.1185360.

Ellefsen, Rune (2014): "Skillelinjer og utvikling i dyrevernetikken," i Filosofisk Supplement 2/2014: 28-34. ISSN 0809-8220.

Ellefsen, Rune (2014): "Politisk mobilisering og represjon: Kontroll av grønne protestbevegelser", i Motmæle: En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen. Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.). Novus Forlag.  ISBN: 9788270997497.

Ellefsen, Rune (2013): Med lov til å pine: Om bruk og beskyttelse av dyr. Fritt forlag. ISBN: 9788281791008.

Ellefsen, Rune (2013): "Å fylle 'dyrevelferd' med mening: Skillelinjene i dyrevelferdsdebatten", i Sosiologi i dag. Vol 43, 2/2013, s. 84-112. ISSN: 1893-4617.

Ellefsen, Rune (2013): "Motstanden mot pelsdyrnæringen – et uttrykk for noe større?", i Hvem er villest i landet her? Guri Larsen, Morten Tønnesen og Ragnhild Sollund (red.). Scandinavian Academic Press (Spartacus). ISBN: 9788230400807.

Ellefsen, Rune (2013): "Den moderne pelsdyrfabrikken: Kampen om legitimitet", i Hvem er villest i landet her? Guri Larsen, Morten Tønnesen og Ragnhild Sollund (red.). Scandinavian Academic Press (Spartacus). ISBN: 9788230400807.

Ellefsen, Rune; Larsen, Guri & Sollund, Ragnhild (2012). Eco-global Crimes: Contemporary and Future Challenges. Ashgate.  ISBN: 9781409434931.

Ellefsen, Rune (2012): "Green Movements as Threats to Order and the Economy? Animal Advocates Repressed in Austria", In  Eco-global Crimes: Contemporary and Future Challenges.  Ashgate.

 • Ellefsen, Rune (2017). Taking Sides? Issues of Bias and Partisanship When Researching Socio-political Conflict. Critical Criminology.  ISSN 1205-8629.  25(2), s 231- 244 . doi: 10.1007/s10612-017-9355-x
 • Ellefsen, Rune (2016). Judicial opportunities and the death of SHAC: Legal repression along a cycle of contention. Social Movement Studies.  ISSN 1474-2837.  15(5), s 441- 456 . doi: 10.1080/14742837.2016.1185360 Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune (2016). Relational dynamics of protest and protest policing: Strategic interaction and the coevolution of targeting strategies. Policing & society.  ISSN 1043-9463. . doi: http://dx.doi.org/10.1080/10439463.2016.1262366 Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune (2014). Politisk mobilisering og represjon: Kontroll av grønne protestbevegelser, I: Liv Finstad & Heidi Mork Lomell (red.),  Motmæle. En antologi til Kjersti Ericsson, Cecilie Høigård og Guri Larsen.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-749-7.  8.  s 101 - 121
 • Ellefsen, Rune (2014). Skillelinjer og utvikling i dyrevernetikken. Filosofisk supplement.  ISSN 0809-8220.  10(2), s 28- 34
 • Ellefsen, Rune (2013). Den moderne pelsdyrfabrikken: Konflikten om legitimiteten, I: Ragnhild Sollund; Guri Larsen & Morten Tønnesen (red.),  Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0080-7.  Kapittel.  s 205 - 223
 • Ellefsen, Rune (2013). Motstanden mot pelsdyrnæringen: Et uttrykk for noe større?, I: Ragnhild Sollund; Guri Larsen & Morten Tønnesen (red.),  Hvem er villest i landet her? Råskap mot dyr og natur i antropocen, menneskets tidsalder.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 978-82-304-0080-7.  Kapittel.  s 225 - 244
 • Ellefsen, Rune (2013). Å fylle ”dyrevelferd” med mening: Skillelinjene i dyrevelferdsdebatten. Sosiologi i dag.  ISSN 0332-6330.  43(2), s 84- 112 Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune (2012). Green Movements as Threats to Order and Economy? Animal Advocates Repressed in Austria and beyond, In  Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges.  Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3493-1.  Kapittel.
 • Ellefsen, Rune (2010). Sosiale bevegelser, politiske lovbrudd og statlige motreaksjoner, I: Ragnheidur Bragadottir (red.),  NSfKs 52. forskerseminar. Økologisk og global kriminologi. Aktuell forskning.  Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi.  ISBN 978-82-7688-021-2.  Økologisk kriminologi.  s 29 - 40

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellefsen, Rune (2013). Med lov til å pine: Om bruk og beskyttelse av dyr. Fritt forlag.  ISBN 9788281791008.  210 s. Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune; Sollund, Ragnhild & Larsen, Guri (2012). Eco-global Crimes: Contemporary problems and Future Challenges. Ashgate.  ISBN 978-1-4094-3493-1.  250 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ellefsen, Rune (2017). Plural policing of "domestic extremism".
 • Ellefsen, Rune (2017). Sosiale bevegelser og konflikter om miljøkriminalitet.
 • Ellefsen, Rune (2017). Unintended consequences of policing ‘domestic extremism’: The SHAC-HLS conflict in Britain (1999-2014).
 • Ellefsen, Rune & Sollund, Ragnhild (2017). Samtale om egen forskning: Mennesker og andre dyr – Makt, protest, endring. Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune (2016). Dynamics of mobilization and repression: The rise and fall of the global SHAC campaign.
 • Ellefsen, Rune (2016). Relational dynamics of protest and repression: The tactical interplay between SHAC and its adversaries.
 • Ellefsen, Rune (2016). Social movements and conflicts over species justice.
 • Ellefsen, Rune (2016). The Radical Flank Dilemma: Contradictory Effects of the Underground's Participation in the International SHAC Campaign.
 • Olerud, Maria Birkeland & Ellefsen, Rune (2016, 22. oktober). Latinamerikanske land dreper flest aktivister. [Tidsskrift].  Latin-Amerika #2, Årgang 21, Oktober 2016. Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune (2015). A Cycle of Protest and Repression: The Rise and Fall of Stop Huntingdon Animal Cruelty.
 • Ellefsen, Rune (2015). Social movements and conflicts over species (in)justice..
 • Ellefsen, Rune (2015). Social movements in green criminology: Studying dynamics of protest and repression in a conflict over animal experiments.
 • Ellefsen, Rune (2015). Sosiale bevegelser og konflikter om ”miljøkriminalitet”.
 • Ellefsen, Rune (2014). Introduksjon og kommentar til dokumentarfilmen Ghosts in Our Machine.
 • Ellefsen, Rune (2014). Mat og dyrevern: Myter og realiteter.
 • Ellefsen, Rune (2014). Skillelinjer og utvikling i dyrevernetikken (republisering). Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Ellefsen, Rune (2014). Understanding Political Repression of a Social Movement: A Theoretical Explication with Empirical Underpinnings.
 • Ellefsen, Rune & Myrtveit, Aase Cathrine (2014, 11. januar). Verdibørsen: Om boken 'Med lov til å pine'. [Radio].  NRK P2.
 • Ellefsen, Rune & Vinding, Joh (2014, 15. april). Med lov til at pine.  Animas medlemsblad.
 • Ellefsen, Rune (2013). Den norske dyrevernbevegelsens historie 1859-2013.
 • Ellefsen, Rune (2013). Forskningspørsmål og -design i stipendiatprosjektet.
 • Ellefsen, Rune (2013). Governing the SHAC Campaign: Counter-strategies Towards Contentious Anti-vivisectionists in the UK.
 • Ellefsen, Rune (2013). Mattilsynet og kravet om ny dyrevernetat. Dyrenes Stemme.  (2), s 10- 11
 • Ellefsen, Rune (2013). Med lov til å pine. Dyrenes forsvarer.  (3), s 18- 19
 • Ellefsen, Rune (2013). Med lov til å pine?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.  s 48- 49
 • Ellefsen, Rune (2013). Store norske leksikon: Dyrevelferdsloven. Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune; Hovdegård, Fredrik & Vikebø, Thea (2013, 03. oktober). Intervju om boken "Med lov til å pine". [Radio].  Radio Nova: Skumma kultur.
 • Ellefsen, Rune & Linda, Pedersen (2013, 01. oktober). Dyr: Medskapning eller ressurs?.  Dyrebeskyttelsen Norge: Dyrenes Forsvarer.
 • Wernersen, Camilla & Ellefsen, Rune (2013, 09. oktober). Hevder Mattilsynet mangler troverdighet. [Internett].  NRK.
 • Alvarez, PIlar; Moran, Carmen & Ellefsen, Rune (2012, 06. desember). El ciudadano, mejor calladito.  El Pais (Spania).
 • Ellefsen, Rune (2012). Dyrerettighetsbevegelsens strategier. Vegansamfunnet.
 • Ellefsen, Rune (2012). Eco-global Crimes: Bokens bakgrunn og formål.
 • Ellefsen, Rune (2012). Green Movements and Political Repression in Europe.
 • Ellefsen, Rune (2012). Green movements as risks and threats? The Austrian case, “eco-terrorism” and beyond.
 • Ellefsen, Rune (2012). Pelsdyrnæringen i legitimitetsproblemer: Hva med andre husdyrnæringer?.
 • Ellefsen, Rune (2012). Plural policing of "domestic extremism" in Britain.
 • Ellefsen, Rune & Ystehede, Per Jørgen (2012, 27. desember). - Ikke en rettstat verdig. [Internett].  Universitetet i Oslo, IKRS: www.uio.no/ikrs.
 • Ellefsen, Rune (2011). Dyrenes rettsvern. Nationen.  ISSN 0805-3782.  s 5- 5
 • Ellefsen, Rune (2011). Organisert kriminalitet eller dyrevern? Case: Bruk av mafia-lovgivning mot ideelle organiasjoner i Østerrike.
 • Ellefsen, Rune (2011). Pelsdyroppdrett og politikk. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.  s 4- 4
 • Ellefsen, Rune (2011). Presentasjon av kapittelet til antologien "Eco-global Crimes: Contemporary and Future Challenges".
 • Ellefsen, Rune (2011). Sosiale bevegelser og konflikter om økologisk kriminalitet.
 • Ellefsen, Rune; Evans, Rhys & Tønnesen, Morten (2011). Organizing team for "Shared Worlds: A Minding Animals Pre-Conference lecture event".
 • Lohne, Kjersti & Ellefsen, Rune (2011). De kriminelle - monstre eller sånne som oss?.
 • Ellefsen, Rune (2010, 12. januar). – Økonomi viktigst i ny dyrevelferdslov.  Nationen.
 • Ellefsen, Rune (red.) (2010). Forskningsprosjektet: Grønn kriminologi i Norden.
 • Ellefsen, Rune (2010). Konflikter, makt og motmakt i miljø- og dyrevelferdspolitikken.
 • Ellefsen, Rune (2010). Ny dyrevelferdslov og lovlig lidelse. Masterbloggen.
 • Ellefsen, Rune (2010). Sosiale bevegelser og konflikter om økologisk kriminalitet.
 • Ellefsen, Rune (2010). Spesiesisme: Ideologi som skaper og forsvarer overgrep mot dyr. Vegansamfunnet.
 • Ellefsen, Rune & Rekdal, Kari Wille (2010). Når ytringsfriheten håndteres som ordensproblem. Kriminalpolitikk.uio.no. Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune (2009). Ny dyrevelferdslov: Beskyttes dyr eller næring? - Interessekonflikt og motstridende syn på dyrs status i lovprosessen forut for dyrevelferdsloven. Vis sammendrag
 • Ellefsen, Rune & Storgaard, Anette (red.) (2009). Etter løslatelsen: Rapport fra NSfKs 23. kontaktseminar.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 29. sep. 2009 09:17 - Sist endret 15. nov. 2017 09:44

Prosjekter