Sébastien Tutenges

Bilde av Sébastien Tutenges
English version of this page
Rom 678
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Faglige interesser

  • Etnografi.
  • Fenomenologi, narrativ kriminologi, mikrososiologi, masseteori og religionsteori.
  • Ungdom, alkohol, narkotika, natteliv, turisme, prostitusjon, vold, humor, historiefortelling, ekstremisme og gatekultur.

Bakgrunn

Sébastien Tutenges har en mastergrad i antropologi og en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i København. Før han begynte ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi, jobbet han som førsteamanuensis ved Aarhus Universitet, og han har også vært gjesteprofessor ved Universitetet i Tampere.

Sébastien har gjennomført etnografisk feltarbeid blant unge i Ringsted og København (Danmark), Toulouse (Frankrike), Sunny Beach og Golden Sands (Bulgaria), og Ibiza (Spania). Han har også gjennomført observasjoner og intervjuer blant kvinnelige innsatte i Vestre Fengsel og Horserød Statsfengsel (Danmark).

Prosjekter

Sébastien har tidligere gjennomført tre større forskningsprosjekter: en om festturisme (i Bulgaria og Spania); en om festivaler (i Danmark); og en om sikkerhetsforholdene i puber, barer og nattklubber (i Danmark). Han jobber for tiden på et prosjekt om gatekultur og religiøs ekstremisme i Norge. Denne forskningen er en del av det større prosjektet "Jihadistisk subkultur og gatekultur".

Publikasjoner

  • Buvik, Kristin & Tutenges, Sébastien (2017). Bartenders as street-level bureaucrats: theorizing server practices in the nighttime economy. Addiction Research and Theory.  ISSN 1606-6359.
  • Pedersen, Willy; Tutenges, Sébastien & Sandberg, Sveinung (2017). The pleasures of drunken one-night stands: Assemblage theory and narrative environments. International journal of drug policy.  ISSN 0955-3959.  49, s 160- 167
  • Tutenges, Sébastien & Fjær, Eivind Grip (2017). Departies: conceptualizing extended youth parties. Journal of Youth Studies.  ISSN 1367-6261.  s 200- 215
Publisert 24. mars 2017 16:16 - Sist endret 24. mars 2017 16:16