Silje Anderdal Bakken

Bilde av Silje Anderdal Bakken
English version of this page
Mobiltelefon +47 95249229
Rom 755
Brukernavn

Faglige interesser

Siljes faglige interesser inkluderer narkotikasalg på internett og gjennom sosiale medier, Dark Net, ungdomskriminalitet, rusmiddelbruk blant ungdom og narkotika.

Bakgrunn

Silje har en master i kriminologi fra Universitetet i Oslo. Oppgaven hennes omhandler narkotikasalg på det mørke nettet og er en etnografisk studie av nettmarkedet Silk Road 2.0. Deleuze og Guattaris rhizome-teori ble brukt til å analysere markedets generelle struktur og oppførselen til markedsdeltagerne. Hun har også en bachelorgrad i sosiologi fra Universitetet i Bergen. Tidligere jobbet hun som rådgiver ved Avdeling for rusmiddelbruk ved Folkehelseinstituttet (tidl. Statens institutt for rusmiddelforskning).

 

Publikasjoner

  • Bakken, Silje Anderdal; Sandøy, Thomas Anton & Sandberg, Sveinung (2017). Social identity and alcohol in young adolescence: the perceived difference between youthful and adult drinking. Journal of Youth Studies.  ISSN 1367-6261. . doi: 10.1080/13676261.2017.1333585

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. mars 2017 09:26 - Sist endret 24. mars 2017 09:26