Thomas Ugelvik

Bilde av Thomas Ugelvik
English version of this page
Telefon +47-22850218
Rom 671
Brukernavn
Besøksadresse 6. etasje St. Olavs plass 5
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Thomas Ugelvik har Ph.D. i kriminologi fra Universitetet i Oslo fra 2010. Avhandlingen Å være eller ikke være fange: Frihet som praksis i et norsk mannsfengsel (2010) er en etnografisk studie av hverdagslivet i Oslo fengsel, med spesielt fokus på makt/motstands-relasjoner og tilhørende subjektiveringsformer. For tiden arbeider han med en studie av fengsler og fengselsaktige institusjoner som er spesielt tilpasset for utenlandske innsatte, basert på feltarbeid ved Kongsvinger fengsel og Politiets utlendingsinternat på Trandum. Han har publisert i tidsskrifter som Ethnography, European journal of Criminology, Jussens venner, Kritisk juss, Norma, Punishment and Society, Retfærd og Qualitative Inquiry. Han er serieredaktør for bokserien Palgrave Studies in Prisons and Penology.

Faglige kompetanseområder

Fengsler, fangekultur, generell pønologi; migrasjonskontroll, utlendingskontroll, krimmigrasjon; Michel Foucault; kriminalitet og kjønn; mannlighets- og maskulinitetsteori; kvalitativ metode (diskursanalyse, etnografisk feltarbeid); kriminalitet i massemedia.

 

Les Ugelviks CV her (januar 2018).

Google Scholar

Academia

SSRN

 

Emneord: Kriminologi, Rettsstaten, Rettssosiologi, EØS og Europa, Etnisitet, Straff, EU

Publikasjoner

 • Damsa, Dorina & Ugelvik, Thomas (2017). A difference that makes a difference? Reflexivity and researcher effects in an all-foreign prison. International Journal of Qualitative Methods.  ISSN 1609-4069.  16(1), s 1- 10 . doi: 10.1177/1609406917713132 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Horn, Thomas & Ugelvik, Thomas (2017). Best in Class? Norwegian Incarceration and the Pragmatic Production of Legitimacy, In Tom Daems & Robert Luc (ed.),  Europe in prisons: Assessing the impact of European institutions on national prison systems.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-319-62250-7.  Kapittel 9.
 • Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (2017). Introduction: Punishment, Welfare and Prison History in Scandinavia, In Peter Scharff Smith & Thomas Ugelvik (ed.),  Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-58528-8.  kapittel 1.
 • Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (2017). Punishment and Welfare in Scandinavia, In Peter Scharff Smith & Thomas Ugelvik (ed.),  Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-58528-8.  kapittel 21.
 • Ugelvik, Thomas (2017). The limits of the welfare state? Foreign national prisoners in the Norwegian crimmigration prison, In Peter Scharff Smith & Thomas Ugelvik (ed.),  Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-58528-8.  kapittel 17.
 • Ugelvik, Thomas & Damsa, Dorina (2017). The pains of crimmigration imprisonment: Perspectives from a Norwegian all-foreign prison. British Journal of Criminology.  ISSN 0007-0955.
 • Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2016). The past, present, and future of narrative criminology: An appraisal and an invitation. Crime, Media, Culture: An International Journal.  ISSN 1741-6590.  12(2), s 129- 136
 • Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2016). Why do offenders tape their crimes? Crime and punishment in the age of the selfie. British Journal of Criminology.  ISSN 0007-0955.  57(5), s 1023- 1040 . doi: 10.1093/bjc/azw056
 • Ugelvik, Thomas (2016). Low-Trust Policing in a High-Trust Society - The Norwegian Police Immigration Detention Centre and the Search for Public Sphere Legitimacy. Nordisk politiforskning.  ISSN 1894-8693.  3(2)
 • Ugelvik, Thomas (2016). Techniques of Legitimation: The Narrative Construction of Legitimacy among Immigration Detention Officers. Crime, Media, Culture: An International Journal.  ISSN 1741-6590.  12(2), s 215- 232 . doi: 10.1177/1741659016648180
 • Ugelvik, Thomas (2015). Global Prison Ethnography, In Deborah H. Drake; Rod Earle & Jennifer Sloan (ed.),  The Palgrave Handbook of Prison Ethnography.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-27090-0.  Kapittel 21.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Prisons as Welfare State Institutions? Punishment and the Nordic Model, In Yvonne Jewkes; Ben Crewe & Jamie Bennett (ed.),  Handbook on Prisons.  Routledge.  ISBN 978-0-415-74566-6.  Kapittel 22.
 • Ugelvik, Thomas (2014). 'Be a man. Not a bitch.' Snitching, the inmate code and the narrative reconstruction of masculinity in a Norwegian prison, In Ingrid Lander; Signe Ravn & Nina Jon (ed.),  Masculinities in the Criminological Field.  Ashgate.  ISBN 978-1-4724-1013-9.  Kapittel 4.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Paternal pains of imprisonment: Incarcerated fathers, ethnic minority masculinity and resistance narratives. Punishment & Society.  ISSN 1462-4745.  16(2), s 152- 168 . doi: 10.1177/1462474513517020
 • Ugelvik, Thomas (2014). Prevensjon eller gjengjeldelse? En kommentar til Morten Kinander. Jussens venner.  ISSN 0022-6971.  49(1), s 38- 48
 • Ugelvik, Thomas (2014). Prison ethnography as lived experience: Notes from the diaries of a beginner let loose in Oslo prison. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  20(4), s 471- 480 . doi: 10.1177/1077800413516272
 • Ugelvik, Thomas (2014). The Incarceration of Foreigners in European Prisons, In Sharon Pickering & Julie Ham (ed.),  The Routledge Handbook on Crime and International Migration.  Routledge.  ISBN 978-0-415-82394-4.  Kapittel 7.
 • Bandyopadhyay, Mahuya; Jefferson, Andrew & Ugelvik, Thomas (2013). Prison spaces and beyond: the potential of ethnographic zoom. Criminal Justice Matters.  ISSN 0962-7251.  91(1), s 28- 29
 • Jewkes, Yvonne; Cere, Rinella & Ugelvik, Thomas (2013). Media and Crime: A Comparative Analysis of Crime News in the UK, Norway and Italy, In Sophie Body-Gendrot; René Lévy; Mike Hough; Sonja Snacken & Klara Kerezsi (ed.),  The Routledge Handbook of European Criminology.  Routledge.  ISBN 978-0-415-68584-9.  Kapittel 15.
 • Ugelvik, Synnøve & Ugelvik, Thomas (2013). Immigration control in Ultima Thule: Detention and exclusion, Norwegian style. European Journal of Criminology.  ISSN 1477-3708.  10(6), s 709- 724 . doi: 10.1177/1477370813495127
 • Ugelvik, Thomas (2013). Constructing the system in a remand prison, In Jaber F. Gubrium & Margaretha Jarvinen (ed.),  Turning troubles into problems: Clientization in Human Services.  Routledge.  ISBN 978-0-415-52252-6.  kapittel 10.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Hvem er Maria Amelie?: Fortellinger om ulovlighet, I: Nicolay B. Johansen; Thomas Ugelvik & Katja Franko Aas (red.),  Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021324.  Kapittel 4.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Michel Foucault: juridiske magtformer og det juridiske subjekt, I: Ole Hammerslev & Mikael Rask Madsen (red.),  Retssociologi.  Hans Reitzels Forlag.  ISBN 87-412-5634-4.  kapittel.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Seeing like a Welfare State: Immigration Control, Statecraft, and a Prison with Double Vision, In Katja Franko Aas & Mary Bosworth (ed.),  The Borders of Punishment: Migration, Citizenship, and Social Exclusion.  Oxford University Press.  ISBN 978-0-19-966939-4.  kapittel 12.
 • Ugelvik, Thomas (2013). The bellman and the prison officer : customer care in imperfect panopticons, In Omar Moufakkir & Yvette Reisinger (ed.),  The host gaze in global tourism.  CABI Publishing.  ISBN 9781780640211.  kapittel 5.

Se alle arbeider i Cristin

 • Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (ed.) (2017). Scandinavian Penal History, Culture and Prison Practice: Embraced By the Welfare State?. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-1-137-58528-8.  400 s.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Power and Resistance in Prison: Doing Time, Doing Freedom. Palgrave Macmillan.  ISBN 9781137307859.  324 s.
 • Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (red.) (2013). Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021324.  295 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ugelvik, Thomas (2018). Apples and Oranges and all kinds of prisons: Similarities and differences in Comparative penology.
 • Ugelvik, Thomas (2018). Feltarbeid i totale institusjoner.
 • Ugelvik, Thomas (2018). Fortellinger om makt og motstand: Institusjonsnarrativer fra innsatt og ansatte.
 • Damsa, Dorina & Ugelvik, Thomas (2017). A Difference that Makes a Difference – Researcher Effects in an All-Foreign Prison. Europris newsletter.
 • Sandberg, Sveinung & Ugelvik, Thomas (2017). Kriminell selfiekultur: Ydmykelse blir brukt som underholdning. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Smith, Peter Scharff & Ugelvik, Thomas (2017). Scandinavian penal history, culture and prison practice.
 • Ugelvik, Thomas (2017). A Norwegian punitive turn? Crime control as industry 25+ years on.
 • Ugelvik, Thomas (2017, 04. desember). Busch: - På noen områder er det etter mitt syn spørsmål om man har gått noe for langt. [Internett].  Rett24.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Distance from freedom, distance from life. COMPEN project blog.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Fengsel, I: Heidi Mork Lomell & May-Len Skilbrei (red.),  Kriminologi.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-1502706-7.  kapittel 8.
 • Ugelvik, Thomas (2017, 31. desember). Innsatte i Norges utlendingsfengsel: Mener seg utsatt for rasisme og diskriminering.  VG.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Norway, Corrections in, In Kent R. Kerley (ed.),  Encyclopedia of Corrections.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-84542-4.  Leksikoninnførsel.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Prison food, In Kent R. Kerley (ed.),  Encyclopedia of Corrections.  Wiley-Blackwell.  ISBN 978-1-118-84542-4.  Leksikoninnførsel.
 • Ugelvik, Thomas (2017). Sykes on tour: The Norwegian reading of The Society of Captives.
 • Ugelvik, Thomas & Damsa, Dorina (2017). A difference that makes a difference? Reflexivity and researcher effects in an all-foreign prison.
 • Ugelvik, Thomas & Damsa, Dorina (2017). Pains of imprisonment revisited: Perspectives from a Norwegian crimmigration prison.
 • Ugelvik, Thomas & Horn, Thomas (2017). Best in class? Norwegian incarceration and the pragmatic production of legitimacy.
 • Ugelvik, Thomas (2016, 21. april). -Breivik vil aldri bli en vanlig fange.  VG nett.
 • Ugelvik, Thomas (2016, 21. april). Breivikdommen, reaksjoner, soningsforhold. [Radio].  NRK Dagsnytt.
 • Ugelvik, Thomas (2016, 21. april). Breiviks soningsforhold. [Radio].  NRK Nyhetsmorgen.
 • Ugelvik, Thomas (2016, 11. november). Når fengselet forsvinner.  Morgenbladet.
 • Ugelvik, Thomas (2016). Tales of legitimate immigration detention. Bordercriminologies.
 • Ugelvik, Thomas (2016, 20. desember). Thomas Ugelvik interviewed by Amelia Beavis-Harrison. [Fagblad].  Celledeling: Muchmuseet i bevegelse.
 • Gulli, Linda; Jørgensen, Vibe Haff; Rua, Marte & Ugelvik, Thomas (2015). What Do We Know about Prisoner Re-entry? A Review of Research, with a Focus on Scandinavian Findings.
 • Horn, Thomas & Ugelvik, Thomas (2015). Best in class? Norwegian Incarceration and the Pragmatic Production of Legitimacy.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Fangenes friheter.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Grensesosiologi. sosiologen.no.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Interview: Øyvind Alnæs, governor of Oslo Prison. Prison Service Journal.  ISSN 0300-3558.  (222)
 • Ugelvik, Thomas (2015). Krimmigrasjonsfengselets og dets konsekvenser.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Min forskning på 45 minutter.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Prison.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Punish and Expel book launch.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Techniques of Legitimation: The Narrative Construction of Backstage Legitimacy in the Norwegian Police Immigration Detention Centre.
 • Ugelvik, Thomas (2015). The Crimmigration Prison.
 • Ugelvik, Thomas (2015). The Crimmigration Prison: Normalisation and Foreign Nationals in the Welfare State Prison.
 • Ugelvik, Thomas (2015). The prison as the border: Emma Kaufman book launch. Bordercriminologies.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Tre kjennetegn på konstruktiv kritikk.
 • Ugelvik, Thomas (2015). Working in a Crimmigration Prison.
 • Ugelvik, Thomas (2015, 12. januar). Mangel på varetektsplasser i Oslo og omegn. [Radio].  NRK Østlandssendingen.
 • Ugelvik, Thomas (2014, 01. desember). – Utenlandssoning går mot grunnleggende prinsipper i kriminalomsorgen. [Internett].  NRK.no.
 • Ugelvik, Thomas (2014). A prison that isn't a prison: Immigration detention and the production of legitimacy.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Fengselsforskningens fortid og fremtid. Et svar til Hedda Giertsen. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Immigration Detention Officers and the Narrative Construction of Backstage Legitimacy.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Kriminologisk vårløsning. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Michel Foucault: Juridiske maktformer og det juridiske subjektet.
 • Ugelvik, Thomas (2014, 10. desember). Norwegen will seine Häftlinge in die Niederlande schicken.  Der Standard.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Prisons as Welfare Institutions? Punishment and the Nordic Model.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Recidivism rates, Scandinavian exceptionalism and welfare state punishment.
 • Ugelvik, Thomas (2014, 27. februar). Smågodtkriminalitet. [TV].  HIOA TV.
 • Ugelvik, Thomas (2014, 15. desember). -Suksessfaktoren er at Norge har veldig korte straffer. [Internett].  Nettavisen.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Techniques of legitimation and the narrative construction of backstage legitimacy.
 • Ugelvik, Thomas (2014, 12. april). Veronica og Per flytter tilbake til Orderud gård. [Radio].  Ukeslutt, NRK P1/P2.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Vitenskap og fengselskritikk: Tre praktiske eksempler.
 • Ugelvik, Thomas (2014). Vitenskap og konstruktiv fengselskritikk: Tre praktiske eksempler. Kriminalpolitikk.uio.no.
 • Ugelvik, Thomas (2014, 21. januar). У тюрмі провідували: тільки мама й однокурсниця, яка нікому не подобалася. [Tidsskrift].  Journal Kraina.
 • Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas & Aas, Katja Franko (2013). Innledning: Globalisering, staten og de fremmede, I: Nicolay B. Johansen; Thomas Ugelvik & Katja Franko Aas (red.),  Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215021324.  Globalisering, staten og de fremmede.  s 11 - 24
 • Ugelvik, Thomas (2013). A prison that isn't a prison.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Book review: J. Pratt and A. Eriksson, Contrasts in Punishment: An Explanation of Anglophone Excess and Nordic Exceptionalism. Theoretical criminology.  ISSN 1362-4806.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Contrasts in punishment: an explanation of anglophone excess and Nordic exceptionalism. (John Pratt and Anna Eriksson, Theoretical Criminology November 2013 17: 580-582). Theoretical criminology.  ISSN 1362-4806.  17(4), s 580- 582 . doi: 10.1177/1362480613498495
 • Ugelvik, Thomas (2013). Crim/Migration and State Governance: Foreigners in Prison and Detention at Europe’s Northwestern Border.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Debatt om utenlandske enheter i norsk kriminalomsorg.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Enforcing the convict code: violence and prison culture, by Rebecca Trammell: Boulder, CO: Lynne Rienner Publishers, 2012. 157pp. $49.95 cloth. ISBN: 978-1-58826-808-2. Contemporary Sociology.  ISSN 0094-3061.  42(5), s 753- 755 . doi: 10.1177/0094306113499713k
 • Ugelvik, Thomas (2013). Fengselsforskningens normative minefelt: Omutfordringer ved å forske uten å velge side.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Fengsler, fanger, kriminalomsorg.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Forord: Er straff og behandling alltid et enten/eller?, I: Stian Haugen (red.),  Endring fra innsiden: Forberedelse til rusbehandling bak fengselsmurene.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205440005.  Forord.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Går vi mot en kriminalomsorg med A- og B-fengsler?.
 • Ugelvik, Thomas (2013, 04. september). Hvor vanlig er det at innsatte rømmer fra norske fengsler?. [Radio].  NRK Østlandsseningen.
 • Ugelvik, Thomas (2013, 05. juni). Kontroll av de fremmede.  Klartekst.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Om fengsler som ikke er fengsler, og skandinavisk eksepsjonalisme, nok en gang.
 • Ugelvik, Thomas (2013). Prevensjon eller gjengjeldelse? En kommentar til Morten Kinander.
 • Ugelvik, Thomas (2013, 18. februar). Stefaren til Christoffer banket opp i fengsel. [Radio].  NRK Vestfold.
 • Ugelvik, Thomas (2013, 02. desember). Viaggio nelle carceri scandinave dove i detenuti sono persone. [Internett].  Donneuropa.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 10. nov. 2008 14:47 - Sist endret 4. jan. 2018 12:04