Tiffany Linn Utvær Gasser

Bilde av Tiffany Linn Utvær Gasser
English version of this page
Rom 652
Brukernavn
Besøksadresse St. Olavs plass 5 Domus Nova 0130 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Andre tilknytninger Ibero-romansk (Student)

Faglige interesser

Forskningsfeltene Tiffany interesserer seg for er kjønn, identitet og religion, med et hovedfokus på islam. Videre undersøker hun spesielt møtet mellom disse ulike tematikkene. Hun er ansatt som vitenskapelig assistent på prosjektet Jihadistisk subkultur og gatekultur.

Bakgrunn

Tiffany har en M.Phil. i sosialantropologi fra Universitetet i Oslo. Avhandlingen hennes er basert på et feltarbeid i Buenos Aires og er en observasjon av kvinnelig konvertitter til islam i Argentina. Forskningen hennes var tilknyttet forskningsprosjektet Overheating ledet av Thomas Hylland Eriksen.

 

 

Publisert 18. jan. 2017 11:33 - Sist endret 22. nov. 2017 15:01