Annica Allvin

Jeg bistår vitenskapelige ansatte ved institutt for kriminologi og rettssosiologi, samtidig som jeg tar en mastergrad i kriminologi som fullføres våren 2018.
Tilsatt april 2017.

Bakgrunn

Bachelorgrad i kriminologi med fordypningsoppgave om medienes rolle i forebyggingen av økonomisk kriminalitet.

I min masteravhandling lager jeg visuelle kart over kriminalitetsbildet i Oslo og ser på karaktertrekk ved de stedene som viser seg utgjøre «hot spots» i byen. 

 

 

Publisert 20. apr. 2017 11:47 - Sist endret 23. nov. 2017 15:17