Anmeldelser

Publisert 17. mars 2011 11:52

Hvilken rolle har private organisasjoner i tiltak overfor unge som står i et konfliktforhold med sine familier? Med utgangspunkt i unges fortellinger om å bryte med sine familier på grunn av tvangsekteskap, drøfter rapporten Ødeleggelse, skapelse, opprettholdelse (Nafsted 2009) de unges behov for oppfølging, og hvordan disse behovene blir fulgt opp av organisasjonen Selvhjelp for innvandrere og flyktninger (SEIF).

Publisert 25. feb. 2011 17:31

Det sies at 11. september 2001 endret verden. Det er et spørsmål om hendelsene den dagen egentlig gjorde det, eller om det som da skjedde bare påskyndet prosesser som allerede var i gang. 

Publisert 25. feb. 2011 16:27

"Gundhus sine funn er viktig for å tone ned dagens optimistiske tro på ledelsens betydning for alle ledd i en organisasjon."