2012

Publisert 16. aug. 2012 16:59

"I et intervju med DN 10. juli sier den nye lederen av advokatforeningen, Erik Keiserud, at han «gjerne skulle fått gjort noe med advokaters omdømme». Ambisjonen er hverken ny, realistisk eller nødvendig." hevder stipendiat Lisbeth Fullu Skyberg.  

Publisert 25. juli 2012 10:34

Ulovlig handel med truede dyr-og planetarter estimeres til å være den nest største ulovlige handel i verden.