Meninger - Side 8

Publisert 9. mars 2011 14:42

Da det for noen år siden ble besluttet å opprette et sprøyterom i Oslo, tok Norge et viktig skritt i retning av en ny og annerledes narkotikapolitikk. Trodde nok mange. Men kanskje var beslutningen om sprøyterom heller et symbolsk svar på de mange overdosedødsfallene, framfor et utslag av pragmatisk handlekraft.

Publisert 9. mars 2011 14:34

I Aftenposten fredag 5. oktober kunne vi lese en uttalelse som Stine Sofie-stiftelsen med etterlatte har sendt til justisminister Knut Storberget. Formålet deres med uttalelsen var å få departementet til å trekke anken til Oslo tingretts dom vedrørende pårørendes rett til å klage på vedtak truffet av kriminalomsorgen.

Publisert 9. mars 2011 14:11

Har forskerne drept pasientene? Dette spørsmålet ble stilt i sommer, da legen Joe Siri Ekgren på vegne av flere anklaget flere store forskningsprosjekter for uetisk forskning.

Publisert 9. mars 2011 14:06

Min oppgave i kveld er å si noe om noen hovedperspektiver i ”kriminalomsorgsmeldingen”. Legg merke til at jeg skal snakke om noen hovedperspektiver.

Publisert 9. mars 2011 13:50

Innledningsvis er det grunn til å registrere at rettshjelp ikke er tema i St.meld. 37 (2007-2008)