print logo

Anine Kierulf

Research fellow
Image of Anine Kierulf
Norwegian version of this page
Phone +47 22859441
Username
Visiting address Institutt for offentlig rett Domus Biblioteca Karl Johans gate 47 0162 OSLO
Postal address Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Background

Anine Kierulf (1974) is cand.jur. from UiO, holds an LL.M. from Northwestern University, Chicago (2001) and was admitted to the Norwegian Bar in 2003. She has previous experience as free speech consultant to the Council of Europe, deputy judge in Ringerike district court, and senior lawyer in Schjødt law firm where she worked on general litigation and media law. Kierulf has been a research fellow at the Department of Public and International Law UiO since 2009, and was a visiting researcher at Northwestern University and University of Chicago spring/summer 2010.

http://en.wikipedia.org/wiki/Anine_Kierulf

Field of research

Kierulf's research area is free speech, constitutional law and the role of courts in a time of legal internationalization.

Her thesis focuses on questions raised by Norwegian courts' practice of judicial review: What issues of legitimacy arise upon national courts' review under international human rights instruments? How do they differ from review under the Norwegian Constitution? Is there a purely normative "core case" for or against judicial review - or do legitimacy assessments of existing practices require a combination of normative and cultural-historical inquiries?

Following an assessment of normative arguments about review legitimacy and a recollection of historical debates over judicial review under the Norwegian Constitution and the European Convention on Human Rights (ECHR) is an attempt at analysis: How does this dual Norwegian review example fare in such a combined legitimacy assessment? Jumpstarting this synthesis is a case study of two Norwegian free speech cases, where ECHR law has been determinative for the scope of Norwegian Law. Modern Norwegian free speech law has to a substantial extent been incoporated through judicial review by the ECtHR and the Norwegian Supreme Court, rather than through any detailed effort by the legislature. As a principled protection of free speech is central to all conceptions of democracy, this case study serves as one example that judicial review may reinforce, rather than threaten popular democratic rule. It also illustrates how he judiciary may be a necessay co-player to representative democratic organs when it comes to balancing the democracy/rule of law tension inherent in modern constitutionalism, particularly when this tension expands to constitutionalism beyond the state.

Tracing ideals of legitimacy furthered and challenged by national and international rights review in one national setting, this thesis hopes to introduce a traditionally national-focused discussion of review to the wider, international review debates. It also seeks to contribute a combination of normative and historical-empirical analyses to the international ruminations over the legitimacy of judicial authority in a postnational constellation.

Publications

View all works in Cristin

 • Kierulf, Anine (2014). Bryllupsbilder og menneskerettslig metode . Aftenposten.no.
 • Kierulf, Anine (2014). Det konstitusjonelle øyeblikk . Aftenposten (aftenutg. : trykt utg.).
 • Kierulf, Anine (2014, 06. mai). Endringene av grunnlovsspråket. . [TV].  NRK Aktuelt.
 • Kierulf, Anine (2014, 10. februar). Frykter for frie stemmers rettsvern etter Hussain-dommen .  Aftenposten.
 • Kierulf, Anine (2014). Grunnlovsdilemmaer.
 • Kierulf, Anine (2014, 17. februar). Grunnlovsjubileets åpning . [TV].  NRK Aktuelt.
 • Kierulf, Anine (2014). Hurra for Grunnloven! Festforestilling på Nationaltheateret.
 • Kierulf, Anine (2014). Innlegg åpen høring om menneskerettigheter i Grunnloven, Stortingets Kontroll- og konstitusjonskomite .
 • Kierulf, Anine (2014). Ja, Stortinget - grip sjansen! . Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Kierulf, Anine (2014). Konstitusjonalisme på norsk. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Kierulf, Anine (2014, 06. mai). Mangler ved prosessen frem mot endring av Grunnlovens språk. [Radio].  NRK P2, Nyhetene, Kulturnytt.
 • Kierulf, Anine (2014, 14. februar). Mindre ytringsfrihet? Samtale med Ingvar Ambjørnsen . [Radio].  NRK P2, Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2014). Om forslag til endring av Grunnloven § 97.
 • Kierulf, Anine (2014, 11. mars). Rekrutteringen til Høyesterett - unntak fra offentlighet. Med Erik Keiserud og Arne Jensen. [TV].  NRK Aktuelt.
 • Kierulf, Anine (2014, 11. mars). Rekrutteringen til Høyesterett - unntak fra offentlighet. Med Merete Smith og Arne Jensen. [Radio].  NRK P2, Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2014, 05. mars). Schjenkensaken - om skillet faktiske påstander/verdivurderinger.. [Radio].  NRK P2, Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2014, 22. januar). Syphilia Morgenstiernes tekst om Øygardsaken. [Radio].  Kulturhuset, NRK P2.
 • Kierulf, Anine (2014). Trenger vi menneskerettigheter i Grunnloven?.
 • Kierulf, Anine (2014). Ytringsfrihet og Grunnloven.
 • Kierulf, Anine (2014). Ytringsfrihet og ytringsfrekkhet.
 • Kierulf, Anine (2014). Ytringsfrihet og ytringsfrekkhet - Grunnlov og andre grunnlag.
 • Kierulf, Anine (2014). Ytringsfrihet, Grunnloven og andre grunnlag.
 • Kierulf, Anine (2014). Ytringsfrihetens mange muligheter.
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2014). Amerikanske rettstilstander. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2014). Høyesterett - et politisk organ? . Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Kierulf, Anine (2013, 24. oktober). - Listene eller Listhaug må ut .  Dagsavisen.
 • Kierulf, Anine (2013, 12. oktober). - Uheldig for ytringsfriheten .  Adresseavisen.
 • Kierulf, Anine (2013). (Il)legitim prøvingsrett? . Advokatbladet.  ISSN 0801-3020.  (4), s 53
 • Kierulf, Anine (2013, 25. november). Anonym varsling.  Dagens Næringsliv.
 • Kierulf, Anine (2013, 06. november). Anonymitetsrett og redigerte kommentarfelt. [TV].  NRK Aktuelt.
 • Kierulf, Anine (2013). Ansvarlig opptreden i sosiale medier. Advokatbladet.  ISSN 0801-3020.
 • Kierulf, Anine (2013, 09. september). Bare seks av ti opplever ytringsfrihet ved HiOA . [Internett].  khrono.no.
 • Kierulf, Anine (2013, 03. september). Ble avskjediget etter kritikk av Stoltenberg på Facebook .  Verdens Gang.
 • Kierulf, Anine (2013). Bloggbevisst. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Kierulf, Anine (2013, 22. desember). Grunnlovens forankring i folket, samtale med Stortingspresident Olemic Thommessen . [Radio].  NRK Søndagsavisa.
 • Kierulf, Anine (2013, 23. november). Hva er ulovlig på Twitter?.  Stavanger Aftenblad.
 • Kierulf, Anine (2013, 04. juni). Instagramsaken i Göteborg - ytringer på nett. [Radio].  Norgesglasset, NRK P1.
 • Kierulf, Anine (2013). Instrukser om ansattes ytringsfrihet: Enkelttilfeller eller svermer så store som en landeplage?.
 • Kierulf, Anine (2013, 19. oktober). Kommunikasjonsrådgivere i regjering - taushetsplikt. [TV].  NRK Dagsrevyen.
 • Kierulf, Anine (2013, 20. september). Krav om arbeidsgiveradvarsel til Aarebrots "xenofob" . [Internett].  Forskerforum.
 • Kierulf, Anine (2013). Lov og nett . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kierulf, Anine (2013, 26. september). Medieeksponering som straffutmålingsmoment. [Radio].  NRK Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2013, 04. juli). Narkohunder på skoler . [Radio].  Dagsnytt 18, NRK P2.
 • Kierulf, Anine (2013, 02. januar). Nyttårstalens "nye" lovforslag mot netthets. [Radio].  NRK P2 Kulturnytt.
 • Kierulf, Anine (2013, 19. september). Om varslings-/ytringsfrihetsombud på UiO. [Radio].  Radio Nova.
 • Kierulf, Anine (2013, 27. februar). Oppsigelsesadgang etter lovlige ytringer i samfunnsdebatt.  Vårt Land.
 • Kierulf, Anine (2013). «Personalsak» som maktmiddel . Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Kierulf, Anine (2013, 10. februar). Rettsstatens rolle ved drapstrusler. Hedegaardsaken. [Radio].  Søndagsavisen NRK P2.
 • Kierulf, Anine (2013). Speeddate om ytringsfrihet.
 • Kierulf, Anine (2013). Statsmakt uten rett . Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.
 • Kierulf, Anine (2013). Ytringsfrihet - SNL . Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Kierulf, Anine (2013). Ytringsfrihet, rettsstat og juristliv.
 • Kierulf, Anine (2013). Ytringsfrihetens høyborg? . Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 17
 • Kierulf, Anine (2013). Ytringsfrihetens og integritetens kår på følsomme områder – religions- og kulturkritikk vs. blasfemi og rasisme.
 • Kierulf, Anine (2013). Ytringsfrihetsbarometeret - kommentar.
 • Kierulf, Anine (2013, 15. april). Ytringsfrihetsreguleringer . [TV].  Riksforsamlinga, NRK 1.
 • Kierulf, Anine (2013, 02. september). Å kalle Stoltenberg krapyl er ikke oppsigelsesgrunn .  Verdens Gang.
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2013). En helseminister og hans sykehus . VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Kierulf, Anine & Slagstad, Rune (2013). Støres tomprat. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Kierulf, Anine (2012, 24. august). ABBs forvaringsdom. [Radio].  NRK Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2012, 02. august). Blogger og ytringer - kommentarer til Rt. HR-2012-01554-U (Berge/bloggersaken). [Radio].  NRK Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2012, 03. august). Bloggytringer - noen konsekvenser av Rt. HR-2012-01554-U (Berge/bloggersaken). [Radio].  NRK Her og Nå.
 • Kierulf, Anine (2012, 20. juni). Breiviks politiske ytringsfrihet i fengsel/anstalt . [TV].  NRK Aktuelt.
 • Kierulf, Anine (2012). Defending Open Society in the Wake of Terror.
 • Kierulf, Anine (2012, 02. januar). Digitale nabokjerringer. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2012, 07. februar). EMDs storkammeravgjørelser i Caroline II og Springer-sakene. [Radio].  NRK Kulturnytt.
 • Kierulf, Anine (2012, 27. februar). Facebooks sensurpraksis . [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2012, 25. oktober). Facebooktrusler mot det mosaiske trossamfunn. [Radio].  NRK P2 Dagsnytt.
 • Kierulf, Anine (2012, 08. august). Grunnlovsrevisjonen - kommentar til skillet sivile/politiske og økonomisk/kulturelle rettigheter.. [Radio].  NRK Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2012). Helseministerens "åpenhet". Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kierulf, Anine (2012, 12. november). Hets på nettdiskusjonsforum etter Giskegjerde Schetne-saken. [Radio].  NRK P2, Kulturnytt.
 • Kierulf, Anine (2012, 16. september). Kan Gud saksøkes for dårlig sommervær? . [Radio].  Radiofront, NRK P2.
 • Kierulf, Anine (2012, 28. mars). Mulla Krekar-dommen og begrunnelser for ytringsfrihetsbegrensningene voldsoppfordring og trusler . [TV].  NRK Aktuelt.
 • Kierulf, Anine (2012, 16. april). Offentlighets- og videreformidlingsspørsmål knyttet til Breiviksaken. [TV].  NRK Aktuelt.
 • Kierulf, Anine (2012). Om prøvingsrettens legitimitet.
 • Kierulf, Anine (2012, 06. desember). Politikeres ansvar for nettytringer etter Ingebrigtsensaken. [Radio].  NRK P2 Kulturnytt.
 • Kierulf, Anine (2012). Populisme på norsk . Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Kierulf, Anine (2012). Rettsstat og menneskerettighetsstat. Stat og styring.  ISSN 0803-0103.  (4)
 • Kierulf, Anine (2012, 22. oktober). Statspolitiet - åpenhet. [TV].  NRK Aktuelt.
 • Kierulf, Anine (2012). Støres frykt for åpenhet . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kierulf, Anine (2012, 25. oktober). Trusler på facebook mot det mosaiske trossamfunn. [Radio].  NRK P1 Østlandssendingen.
 • Kierulf, Anine (2012, 17. april). Ytringer og dommerhabilitet - Breiviksaken. [TV].  NRK Aktuelt.
 • Kierulf, Anine (2012, 25. oktober). Ytringsfrihet og facbooktrusler mot det mosaiske trossamfunn. [Radio].  NRK P2 Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2012, 24. januar). Ytringsfrihet og trusler. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine; Lund, Ketil & Wessel-Aas, Jon (2012). Menneskerettsdomstolens legitimitet. Klassekampen.  ISSN 0805-3839.
 • Wessel-Aas, Jon; Lund, Ketil; Oftedal Broch, Lars; Mcclimans, Else Leona; Borgen, Jan & Kierulf, Anine (2012). Førstehjelp eller nådestøt?. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kierulf, Anine (2011). - Må kunne snakke med alle . Rogalands Avis.
 • Kierulf, Anine (2011). Det årlige medierettskurset, JUS - kursleder.
 • Kierulf, Anine (2011). Domstoler som demokratisk problem. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Kierulf, Anine (2011). Grunnloven § 100 i Høyesteretts praksis 2004-2010.
 • Kierulf, Anine (2011). Internasjonale menneskerettigheter og grunnlovstolking.
 • Kierulf, Anine (2011). Med lov skal hat fordrives? . Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Kierulf, Anine (2011). Menneskerettigheter og grunnlovstolking..
 • Kierulf, Anine (2011, 27. desember). Menneskerettsutvalgets grunnlovsforslag. [Radio].  Dagsnytt 18.
 • Kierulf, Anine (2011). Norske domstoler og EMK/-D.

View all works in Cristin

Published Jan 30, 2009 01:25 PM - Last modified Feb 23, 2014 05:04 PM

Research groups