Anniken Sørlie

Student - Faculty of Law
Image of Anniken Sørlie
Norwegian version of this page
Phone +47-22842044
Username
Visiting address St. Olavs plass 5 0165 Oslo Domus Nova 6th floor

Publications

 • Sørlie, Anniken (2017). Governing (trans)parenthood: The tenacious hold of biological connection and heterosexuality, In Dianne Otto (ed.),  Queering International Law: Possibilities, Alliances, Complicities, Risks.  Routledge.  ISBN 978-1-138-28991-8.  9.  s 171 - 190 Full text in Research Archive.
 • Sørlie, Anniken (2017). Legal Gender Meets Reality: A Socio-Legal Children's Perspective, In Anne Hellum (ed.),  Human Rights, Sexual Orientation, and Gender Identity.  Routledge.  ISBN 978-1138698505.  6.  s 77 - 103
 • Sørlie, Anniken; Davy, Zowie & Suess Schwend, Amets (2017). Democratising diagnoses? The role of the depathologisation perspective in constructing corporeal trans citizenship. Critical Social Policy.  ISSN 0261-0183.  38(1), s 13- 34 . doi: 10.1177/0261018317731716 Full text in Research Archive.
 • Sørlie, Anniken (2016). Rettighetssubjekter i endring: Den fødende mannen, I: Ingunn Ikdahl & Vibeke Blaker Strand (red.),  Rettigheter i velferdsstaten. Begreper, trender, teorier.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-48452-8.  10.  s 227 - 248
 • Sørlie, Anniken (2015). Legal gender meets reality: a socio-legal children's perspective. Nordic Journal of Human Rights.  ISSN 1891-8131.  33(4), s 353- 379 . doi: 10.1080/18918131.2016.1123831 Full text in Research Archive.
 • Sørlie, Anniken (2014). Tvungen identitet - en vurdering av norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av juridisk kjønn. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  12(4), s 272- 295 Full text in Research Archive.

View all works in Cristin

 • Hellum, Anne; Sørlie, Anniken & Gustavsson, Andrea (2017). Rett til kjønnsidentietet. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Sørlie, Anniken & Lindstad, Siri (2017, 31. januar). Barn har rett til egen kjønnsidentitet. [Internett].  Kilden kjønnsforskning.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2016, 05. februar). – Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Frøjd, Elise Koppang; Hellum, Anne & Sørlie, Anniken (2016, 04. februar). Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Koppang Frøjd, Elise (2016, 05. februar). Transbarn trenger juridisk anerkjennelse. [Internett].  forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Koppang Frøjd, Elise (2016, 04. februar). Transpersoners rettigheter styres av gammeldagse tanker. [Internett].  forskning.no.
 • Sørlie, Anniken; Hellum, Anne & Kristine Marie, Skaar (2015, 18. august). Transpersoner blir diskriminert - Krav om å endre kjønn bryter norsk lov. [Tidsskrift].  Forskningsmagasinet Apollon.
 • Sørlie, Anniken (2013). Retten til kjønnsidentitet som menneskerettighet: kan norsk forvaltningspraksis' krav om irreversibel sterilisering ved endring av fødselsnummer forsvares?. Kvinnerettslig skriftserie. 90.

View all works in Cristin

Published Dec. 2, 2013 3:03 PM - Last modified July 4, 2014 3:14 PM