Bård Sverre Tuseth

Doctoral Research Fellow - Department of Public and International Law
Image of Bård Sverre Tuseth
Norwegian version of this page
Phone +47-22859494
Username
Visiting address Karl Johans gate 47 Domus Bibliotheca 0162 OSLO
Postal address Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Other affiliations Faculty of Law (Student) Law Library

Tasks performed

 • Head of the Department of Public and International Law Library
 • Faculty services
 • Reference librarian
 • Training of researchers and students

Background

Board member International Association of Law Libraries (2010-2013)

Cand. jur. 2002 (University of Oslo)

Tags: Teaching, Library, EndNote

Publications

 • Fauchald, Ole Kristian & Tuseth, Bård Sverre (ed.) (2016). Global and Regional Treaties. Department of Public and International Law, University of Oslo.  ISBN 9788280631237.  2109 s.
 • Winge, Nikolai Kristoffersen & Tuseth, Bård Sverre (2014). Masteroppgaven i juss - Kort forklart. Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02345-8.  157 s.
 • Bertnes, Pål Andreas & Tuseth, Bård Sverre (2012). Faglig informasjon på Internett - kvalitet og kildekritikk. Abstrakt forlag.  ISBN 9788279353270.  154 s.
 • Fauchald, Ole Kristian & Tuseth, Bård Sverre (red.) (2012). Global and Regional Treaties, 2012. Institutt for offentlig rett.  ISBN 978-82-8063-114-5.  2009 s.
 • Tuseth, Bård Sverre & Fauchald, Ole Kristian (ed.) (2010). Global and regional treaties. Department of Public and International Law, University of Oslo.  ISBN 978-82-8063-089-6.  2756 s.
 • Tuseth, Bård Sverre & Fauchald, Ole Kristian (ed.) (2007). Global and European treaties. Department of Public and International Law, University of Oslo.  ISBN 978-82-8063-075-9.  1985 s.
 • Tuseth, Bård Sverre; Iversby, Randi Halveg & Jansen, Lars Finholt (red.) (2007). Institutt for offentlig rett - bibliografi 1957-2006. Institutt for offentlig rett, Universitetet i Oslo.  ISBN 978-82-8063-071-1.  386 s.

View all works in Cristin

 • Tuseth, Bård Sverre (2017). Jacob Mchangama og Frederik Stjernfelt: Men - ytringsfrihedens historie i Danmark. Gyldendal, København, 2016.. Historisk Tidsskrift.  ISSN 0106-4991.  117(1), s 305- 312
 • Tuseth, Bård Sverre (2013). Asbjørn Kjønstads bibliografi, I: Kirsten Ketscher; Kåre Lilleholt; Eivind Smith & Aslak Syse (red.),  Velferd og rettferd : Festskrift til Asbjørn Kjønstad 70 år.  Gyldendal Juridisk.  ISBN 978-82-05-42443-2.  Bibliografi.  s 685 - 703
 • Tuseth, Bård Sverre (2013). Bibliografi Erik Magnus Boe, I: Marius Stub; Ida Hjort Kraby (red.),  Forsker og formidler. Festskrift til Erik Magnus Boe på 70-årsdagen 17. april 2013.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02201-7.  Bibliografi.  s 445 - 455
 • Tuseth, Bård Sverre (2013). Nordic legislative cooperation and its impact on legal research.
 • Tuseth, Bård Sverre (2012). Bibliografi - Jon T.Johnsen. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  38(3/4), s 288- 294
 • Tuseth, Bård Sverre (2012). Bibliografi Hans Christian Bugge, I:  Pro Natura : Festskrift til Hans Christian Bugge på 70-årsdagen 2012.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01953-6.  Bibliografi.  s 649 - 657
 • Tuseth, Bård Sverre (2012). Utfordringer for juridiske bibliotek på grunn av rettens internasjonalisering.
 • Brandsæter, Signe Marie; Hegna, Knut; Lørdahl, Anita Pedersen & Tuseth, Bård Sverre (red.) (2008). Biblioteket og forskningen. Foredrag fra Fagreferentkonferansen i Oslo 2. - 4- juni 2008. Skrifter fra Universitetsbiblioteket i Oslo. 4.
 • Tuseth, Bård Sverre (2006). Bruk av nettressurser i juridiske arbeider, I: Karen Danbolt; Anne-Marie Tronslin & Hilde Westbye (red.),  På rett hylle i 50 år. Det juridiske fakultetsbibliotek ved Universitetet i Oslo 1956-2006.  Det juridiske fakultetsbibliotek. Universitetet i Oslo.  ISBN 82-997475-0-3.  Kapittel.  s 39 - 44
 • Tuseth, Bård Sverre (2006). Carl August Fleischers bibliografi, I: Henning Jakhelln; Ole Kristian Fauchald & Aslak Syse (red.),  dog Fred er ej det Bedste... Festskrift til C.A. Fleischer på hans 70-årsdag 26.august 2006.  Universitetsforlaget.  ISBN 82-15-00960-3.  Bibliografi.  s 659 - 678

View all works in Cristin

Published Dec. 17, 2008 1:12 PM - Last modified Sep. 19, 2017 8:49 AM