Morten Ruud

Guest researcher
Username
Visiting address Offentlig rett Domus Nova 5. etasje St. Olavs plass 5 0165 OSLO
Postal address Inst. for offentlig rett PB 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Publications

  • Ulfstein, Geir & Ruud, Morten (2011). Innføring i folkerett. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215018409.  352 s.

View all works in Cristin

Published Sep. 19, 2012 10:24 AM - Last modified Sep. 6, 2016 1:16 PM