Ester E.J. Strømmen

Researcher
Image of Ester E.J. Strømmen
Norwegian version of this page
Phone +47-22850063
Username
Visiting address St. Olavs plass 5 Domus Nova 5th floor 0165 OSLO
Postal address PO Box 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO

Ester E.J. Strømmen is a researcher at PluriCourts within international human rights law.

She has previously worked as a research assistant at PluriCourts within international criminal law and human rights, also working within the environmental and investment pillars. She holds a Masters of Law (LLM) in Public International Law from the University of Oslo, and an M.A. (Honours) from the University of St. Andrews in International Relations. Her research areas include international law, security, counter terrorism and human rights, gender and terrorism.

 

Education

Masters of Law (LLM) Public International Law, University of Oslo.

Master of Arts (Honours) International Relations, University of St. Andrews.

 

Teaching

JUS5503 Human Rights and Counter-Terrorism: Striking a Balance?

Tags: Criminal law, Human Rights, Gender, Counter-terrorism

Publications

 • Strømmen, Ester E.J. (2018). Kjønn og Fremmedkrigere: ‘Jihadbruder’ og kvinnelig agens i IS, I: Anna Ingeborg Andersson; Sofie A.E. Høgestøl & Anne Christine Lie (red.),  Fremmedkrigere : forebygging, straffeforfølgning og rehabilitering i Skandinavia.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205502642.  Chapter 13.

View all works in Cristin

 • Strømmen, Ester E.J. (2018, 21. januar). Gift med fremmedkrigere. [TV].  NRK Søndagsrevyen.
 • Strømmen, Ester E.J. (2017). Frontiers of International Environmental Law- Perspectives from the next generation of researchers.
 • Strømmen, Ester E.J. (2017). Gendered Perspectives on Women in IS.
 • Strømmen, Ester E.J. (2017, 05. desember). Hva venter fremmedkrigerne når de kommer hjem?. [TV].  NRK Dagsnytt 18.
 • Strømmen, Ester E.J. (2017). Jihadi Brides or Female Foreign Fighters? Women in Da’esh – from Recruitment to Sentencing. Show summary
 • Strømmen, Ester E.J. (2017, 29. august). NRK P2 Verdibørsen- Jihadbruder. [Radio].  NRK P2.
 • Strømmen, Ester E.J. (2017, 22. september). Opplysningen 99,3. [Radio].  Radio Nova, Opplysningen 99,3.
 • Strømmen, Ester E.J. (2017). Where are the women in terror? Female agency in terrorism.
 • Strømmen, Ester E.J. (2017). Women in Da'esh from recruitment to sentencing.
 • Strømmen, Ester E.J. & Lilleslåtten, Mari (2017, 20. september). Kjønnsavdelingen- Kjønn i krig og konflikt. [Internett].  Kjønnsavdelingen, Kilden Kjønnsforskning.
 • Strømmen, Ester E.J. (2016). Female Foreign Terrorist Fighters in Da’esh: Victims or Perpetrators? Gendered narratives on women and terrorism: Explaining differences in sentencing for female foreign terrorist fighters and implications under international law.
 • Strømmen, Ester E.J. (2016). Female foreign fighters in Da'esh.
 • Strømmen, Ester E.J. & Czelusniak, Tanja Erika Andersen (2016). Skewed media reportings on South Africa and the ICC.
 • Strømmen, Ester Elisabeth Jørgensen (2016). Female Foreign terrorist fighters in Da'esh: victims or perpetrators Gendered narratives creating differences in sentencing.

View all works in Cristin

Published Jan. 11, 2016 9:56 AM - Last modified Jan. 22, 2018 10:52 AM