- Fritt frem for diskriminerende holdninger

Lovverket sier ingenting om hva lærere kan si i religionsundervisningen ved private skoler, ifølge forsker.

 

Vibeke Blaker Strand konkluderer med at  vernet mot diskriminering ikke etablerer noen grenser for hva en lærer kan ytre seg om i religionstimer ved private skoler. Foto: Colourbox.com.

- Vernet mot diskriminering er på det nasjonale plan forstått slik at det ikke gjelder i religionstimene ved private skoler. Religionsfriheten gjelder. I tillegg er det uttrykkelig fastslått i forarbeidene til dagens lovverk at muntlige ytringer faller utenfor vernet mot diskriminering. Det sier Vibeke Blaker Strand ved Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo til www.forskning.no.

Blaker Strand har forsket på forholdet mellom diskrimineringsvernet og religionsutøvelse.

Manglende kontroll

I sin doktorgradsstudie  konkluderer hun med at  vernet mot diskriminering ikke etablerer noen grenser for hva en lærer kan ytre seg om i religionstimer ved private skoler.

- I tillegg har man et tilsynssystem der skolene har full frihet til selv å velge lærebøker og der det i liten grad foretas kontroller med lærebøkers innhold.

Høsten 2011 var 172 av 3000 grunnskoler private, og av landets 614 374 grunnskoleelever gikk 16 684 av dem på private skoler. De fleste av de norske privatskolene er Steiner-skoler eller kristne friskoler, skriver forskning.no.

- Staten har et særlig ansvar

Men Strand mener at staten, ifølge internasjonale menneskerettskonvensjoner, har et særlig ansvar for at elevene ved religiøse skoler vernes mot undervisning med et diskriminerende innhold.

- Gjennom muligheten til å ytre seg fritt i religionsundervisningen er det fritt frem å formidle diskriminerende holdninger. Med dagens regelverk kan en ikke nekte noen å starte skoler på grunn av religiøse valg.

- Store mangler i regelvverket

- Dagens regelverk har store mangler og har ikke et system som fanger opp viktige ting som kan dukke opp. Det er viktig å tenke på hva disse skolene skal ha lov til og få lovverket på plass, sier Strand.

Les hele saken på www.forskning.no

 

Av Kari Oliv Vedvik, frilandsjournalist i Forskning.no
Publisert 4. jan. 2012 09:37 - Sist endret 12. nov. 2013 12:58