Arrangementer

Kommende 5 dager

i dag nov.
Tid og sted: 22. nov. 2017 12:15 - 13:15, Room 571, Domus Nova 5th floor, St. Olavs Plass 5

PluriCourts seminar with Professor Wayne Sandholtz

Tid og sted: 22. nov. 2017 18:30 - 24. nov. 2017 15:30, Professorboligen i Universitetets hage, Karl Johans gate 47

Seminaret holdes for inviterte forskere.

Nettverkets formål vil være å fremme barnerettsforskningen i de nordiske land, ikke minst gjennom komparative perspektiver. De nordiske barnerettighetsforskerne vil med et slikt nettverk ha en fast møteplass.

23 nov.
Tid og sted: 22. nov. 2017 18:30 - 24. nov. 2017 15:30, Professorboligen i Universitetets hage, Karl Johans gate 47

Seminaret holdes for inviterte forskere.

Nettverkets formål vil være å fremme barnerettsforskningen i de nordiske land, ikke minst gjennom komparative perspektiver. De nordiske barnerettighetsforskerne vil med et slikt nettverk ha en fast møteplass.

Tid og sted: 23. nov. 2017 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor Hans Petter Graver innleder om temaet: «Dommeren som likte roser». 

24 nov.
Tid og sted: 22. nov. 2017 18:30 - 24. nov. 2017 15:30, Professorboligen i Universitetets hage, Karl Johans gate 47

Seminaret holdes for inviterte forskere.

Nettverkets formål vil være å fremme barnerettsforskningen i de nordiske land, ikke minst gjennom komparative perspektiver. De nordiske barnerettighetsforskerne vil med et slikt nettverk ha en fast møteplass.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 27. nov. 2017 12:15 - 13:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Professor Kjetil Mujezinovic Larsen, IOR.

Tid og sted: 27. nov. 2017 16:00 - 17:00, Room 770, Domus Nova 7th floor, St Olavs plass 5

Political science seminar with Jon Kåre Skiple (University of Bergen).

Tid og sted: 28. nov. 2017 - 29. nov. 2017, Kjerka, University of Oslo, Domus Media Vest

Don't miss this conference on sustainable business models! We will discuss how historical and institutional development of business models can be interpreted in light of what we today call the concept of ‘sustainability’ and how both contractual practices and regulation create incentives and obstacles to sustainable business behaviour. The presentations follow the paths of business firms from sixteenth century Europe to the future.

Tid og sted: 28. nov. 2017 09:00 - 10:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca

Arvid Aage Skaar innleder om temaet "Skatteforvaltningsrett - "den ukjente" forvaltningsretten".

Tid og sted: 28. nov. 2017 12:00 - 13:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Utvalgsleder Heidi Mork Lomell vil informere om formidlingsutvalgets rapport og utvalgets viktigste anbefalinger. Cristin-kontoret vil informere om Open Access ved UiO og avlevering av artikler til vitenarkivet ved registrering i Cristin. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.