Arrangementer

Kommende 5 dager

28 mai
Tid og sted: 28. mai 2018 10:15 - 11:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i rettsvitenskap Anniken Sørlie avholder prøveforelesning over oppgitt emne: The Yogyakarte Principle 18, trans-specific healthcare and 'passing': normative reflections

Tid og sted: 28. mai 2018 11:15 - 15:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i Rettsvitenskap Anniken Sørlie ved Institutt for Offentlig rett vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d; The Right to Gender Identity. A grounded life cycle perspective

Tid og sted: 28. mai 2018 12:15 - 13:15, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca

Innledning ved Professor Malcolm Langford, Institutt for offentlig rett (UiO).  

29 mai
Tid og sted: 29. mai 2018 12:00 - 13:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Professorene Vibeke Blaker Strand og Ingunn Ikdahl innleder. Instituttets nestleder Synnøve Ugelvik leder lunsjen.

30 mai
Tid og sted: 30. mai 2018 12:15 - 13:15, Room 571

PluriCourts Seminar with Ujal Singh Bhatia.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 31. mai 2018 12:00 - 13:00, Rettshistorisk samling, 2. etasje DB

Professor Kjell Åke Modéer, Universitetet i Lund, innleder om temaet: «Frede Castberg og kirkeretten».

Tid og sted: 31. mai 2018 18:30 - 20:00, Kjerka, Domus Media

Experiences and Strategies from the European Court of Human Rights, the International Criminal Court, the International Tribunal for the Law of the Sea and the WTO Appellate Body.

Tid og sted: 1. juni 2018 12:00 - 13:00, Eckhoffs hjørne, Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Hvordan kan det stimuleres til tidsriktige forlik og effektiv tvisteløsning? Førsteamanuensis Maria Astrup Hjort og professor Sverre Blandhol presenterer sitt forskningsprosjekt som har dette fokuset.

Tid og sted: 2. juni 2018 09:00 - 11:00, Universitetet i Agder, Kristiansand

Prosjektsesjon under Norske historiedager 2018 i Kristiansand

Tid og sted: 4. juni 2018 15:00 - 17:00, Professorboligen, Universitetshagen

I hvilken grad bistår voldgiftsdommere  - uformelt eller formelt - i forliksdrøftelser i voldgiftssaker, og i hvilken grad bør de gjøre det? Forum for tvisteløsning inviterer til debatt om voldgiftsdommerens rolle som forliksmekler.