Instituttlunsjer

Instituttlunsjene holdes hver tredje tirsdag og begynner kl. 12.00. De finner sted enten i Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca eller i møterom 571 i 5. etasje i Domus Nova. 

Det bys på servering, innledning og diskusjon. Innledningen begynner ca. kl. 12.10, deretter blir det rom for spørsmål og debatt. Det hele skal være avsluttet ca. kl.13.00 (senest kl.13.10).

Kommende 5 dager

28 nov.
Tid og sted: 28. nov. 2017 12:00 - 13:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Utvalgsleder Heidi Mork Lomell vil informere om formidlingsutvalgets rapport og utvalgets viktigste anbefalinger. Cristin-kontoret vil informere om Open Access ved UiO og avlevering av artikler til vitenarkivet ved registrering i Cristin. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 19. des. 2017 12:00 - 13:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Instituttleder Ulf Stridbeck inviterer til julelunsj, årets siste og hans siste Instituttlunsj.