Instituttlunsjer

Instituttlunsjene holdes hver tredje tirsdag og begynner kl. 12.00. De finner sted enten i Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca eller i møterom 571 i 5. etasje i Domus Nova. 

Det bys på servering, innledning og diskusjon. Innledningen begynner ca. kl. 12.10, deretter blir det rom for spørsmål og debatt. Det hele skal være avsluttet ca. kl.13.00 (senest kl.13.10).

Kommende 5 dager

26 sep.
Tid og sted: 26. sep. 2017 12:00 - 13:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Nora Marie Haune Bornø, Lucy Furuholmen, Maria Lisiecka og Tomas Midttun Tobiassen, vitenskapelige assistenter ved instituttet, presenterer sine prosjekter. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 10. okt. 2017 12:00 - 13:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Studiedekan Erling Hjelmeng vil informere om de viktigste endringene på undervisningssiden med særlig fokus på digitale hjelpemidler til eksamen. Eksamensseksjonen vil informere om konsekvensene av flyttingen digital eksamen til Silurveien. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 17. okt. 2017 12:00 - 13:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Johan Vorland Wibye innleder. Professor Christoffer C. Eriksen leder lunsjen.

Tid og sted: 31. okt. 2017 12:00 - 13:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Synnøve Ugelvik har tiltrådt som førsteamanuensis ved instituttet, og vil holde sin tiltredelsesforelesning. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Tid og sted: 21. nov. 2017 12:00 - 13:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Professor Freya Baetens will give us a lecture on the Legitimacy of unseen actors in international adjudication. Head of Department Ulf Stridbeck will host the lunch.

Tid og sted: 28. nov. 2017 12:00 - 13:00, Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Utvalgsleder Heidi Mork Lomell vil informere om formidlingsutvalgets rapport og utvalgets viktigste anbefalinger. Cristin-kontoret vil informere om Open Access ved UiO og avlevering av artikler til vitenarkivet ved registrering i Cristin. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.