Instituttlunsjer

Instituttlunsjene holdes hver tredje tirsdag og begynner kl. 12.00. De finner sted enten i Stort møterom i 3. etasje i Domus Bibliotheca eller i møterom 571 i 5. etasje i Domus Nova. 

Det bys på servering, innledning og diskusjon. Innledningen begynner ca. kl. 12.10, deretter blir det rom for spørsmål og debatt. Det hele skal være avsluttet ca. kl.13.00 (senest kl.13.10).

Kommende 5 dager

27 feb.
Tid og sted: 27. feb. 2018 12:00 - 13:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Pernille Sandberg Drtina og Sunniva Rebbestad, vitenskapelige assistenter ved instituttet, presenterer sine prosjekter. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Flere kommende arrangementer

Tid og sted: 13. mars 2018 12:00 - 13:00, Castbergs bibliotek i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Nærings-ph.d. Guri Hjallen Eriksen innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 20. mars 2018 12:00 - 13:00, Møterom 571 i 5. etasje i Domus Nova

Førsteamanuensis Nikolai Winge innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 10. apr. 2018 12:00 - 14:00, Castbergs bibliotek i 3. etasje i Domus Bibliotheca, Karl Johans gate 47

Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Tid og sted: 24. apr. 2018 12:00 - 13:00, Møterom 571, Domus Nova, St. Olavs plass 5

Stipendiat Anne Kjersti Befring innleder. Instituttleder Inger Johanne Sand leder lunsjen.