Instituttlunsj: Hva skal vi med konfliktkunnskap?

For å kunne håndtere konflikter, må man forstå dem. Sverre Blandhol innleder med utgangspunkt i sin nylig utgitte bok Konfliktanalyse. Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Sverre Blandhol. Foto: UiO, fotograf Terje Heiestad

Konfliktanalyse gir leseren innsikt i hva konflikter handler om, hvordan konflikter oppstår, de grunnleggende konfliktstrategier og de viktigste taktikker. Opptrapping og nedtrapping av konflikter er også fyldig behandlet.

Utrustet med denne kunnskapen vil du lettere kunne håndtere egne konflikter eller bistå i andres. Boken henvender seg til ledere, tillitsvalgte, advokater, dommere og andre som arbeider med konflikthåndtering, samt de som ønsker en oppdatert faglig fremstilling av konfliktteorien. (Teksten er hentet fra Fagbokforlagets omtale av boken)

 

Arrangør

Institutt for offentlig rett
Publisert 6. jan. 2015 09:08 - Sist endret 17. aug. 2015 12:52