Instituttlunsj: Publisering - kanaler og kvalitet

Vi får en presentasjon av det nye Oslo Law Review, en diskusjon om Open Access og korte presentasjoner av andre norske/nordiske tidsskrifter som det er aktuelt for oss å publisere i. Inger Johanne Sand leder lunsjen.

Oslo Law Review

Lee Bygrave og Anders Narvestad presenterer fakultetets fagfellevurderte engelskspråklige vitenskapelige juridisk tidsskrift Oslo Law Review.

Publisering og Open Access

Vi vil gjerne bruke anledningen til å diskutere publisering og Open Access mer generelt.

  • Publiserer vi nok, og godt nok?
  • Publiserer vi der vi ønsker å publisere?
  • Har vi de tidsskriftene vi ønsker i det norske/nordiske miljø?

Tidsskrifter med redaksjoner ved fakultetet

Korte presentasjoner av andre norske/nordiske tidsskrifter som det er aktuelt for oss å publisere i.

Arrangør

Institutt for offentlig rett
Publisert 23. mars 2015 12:50 - Sist endret 22. jan. 2016 14:27