Instituttlunsj: Internasjonale domstoler og miljø

Christina Voigt gir oss en statusrapport fra miljøpilaren av Pluricourts. Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Christina Voigt. Foto: IOR, UiO

PluriCourts miljøpilar

Christina Voigt er koordinator for miljøpilaren av Pluricourts, og vil ta for seg hva denne pilarens formål er og hvordan den er organisert.

Koordinator og forsker

Voigt vil også fortelle om sin rolle, og egen forskning innen dette feltet.

Arrangør

Institutt for offentlig rett
Publisert 27. jan. 2015 20:35 - Sist endret 22. jan. 2016 14:26