Instituttfrokost

Hva vil det innebære å forandre dagens femårige masterprogram i rettsvitenskap til en modell basert på en bachelorgrad og en mastergrad (3+2-modell)? Christoffer Conrad Eriksen leder frokosten.

Dekanen har satt ned en arbeidsgruppe til å utrede spørsmål knyttet til mulig omlegging av masterstudiet til en 3+2 modell. Arbeidsgruppen skal levere sin innstilling 15. juni.

På denne instituttfrokosten vil Christoffer C. Eriksen (leder av arbeidsgruppen) gi en orientering om status i gruppens arbeid. Det settes av tid til spørsmål og diskusjon.

Det serveres smørbrød, kaffe og te.

De som ønsker å delta må melde seg på innen 27. april ved å bruke påmeldingsskjemaet i høyre kolonne.

Arrangør

Institutt for offentlig rett
Publisert 15. apr. 2015 08:39 - Sist endret 15. apr. 2016 11:34