Instituttlunsj: ARK - UiOs arbeidsmiljøundersøkelse 2015

Høsten 2015 skal IOR og resten av fakultetet gjennomføre en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse. Planene blir presentert i dette møtet av prosjektleder for ARK-UiO, Lene Renneflott. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

This fall, the Faculty of Law will conduct major work environment survey program called ARK. The ARK project is bilingual (Norwegian and English). The project is presented in Norwegian at this lunch seminar. It will also be presented in English at the PluriCourts lunch 11 May at 12.00-13.00. Director Geir Ulfstein will chair the meeting.

Representanter fra universitetene i Oslo, Bergen, Tromsø og Trondheim har sammen med en gruppe forskere fra Universitetene i Oslo og Trondheim, utviklet et nytt forskningsbasert verktøy for arbeidsmiljøundersøkelser innen universitets- og høgskolesektoren, ARK.

Alle enheter ved UiO skal i 2015 gjennomføre en felles arbeidsmiljøundersøkelse ved bruk av dette verktøyet. De aller fleste ansatte ved Det juridiske fakultet vil høsten 2015 bli invitert til å delta i undersøkelse (ansatte med særlig kort ansettelsesperiode og/eller særlig lav stillingsprosent unntas).

Et hovedelement er utfylling av et nettskjema med en spørreundersøkelse på ca 170 spørsmål. Resultatene fra denne undersøkelsen  blir kjørt ut i en rapport generert ved ARK-sekretariatet ved NTNU og blir deretter oversendt til prosjektleder ved UiO. Denne rapporten har også med en oppsummering på samtlige nivåer over i organisasjonen der det er mulig. Rapportene vil først bli lagt frem for leder og verneombud sammen i et planleggingsmøte, og den vil deretter bli presentert for de ansatte i et tilbakemeldingsmøte med en anbefalt tidsramme på ca 3 timer.

Formålet med tilbakemeldingsmøtet er å involvere alle ansatte i en diskusjon om arbeidsmiljøet, for å finne frem til bevaringspunkter og forbedringspunkter. De ansatte skal også være med på å prioritere hvilke områder det er viktigst å ta tak i.

For mer informasjon se ARK-prosjektsidene på UiOs nettsted.

 

Før ARK: en oppdatering om planene for nybygg i Kristian Augusts gate (ca kl 12.00-12.05)

Før informasjonen om ARK-undersøkelsen vil Sverre Blandhol få 5 minuttene av instituttlunsjen gi en kort oppdatering om utviklingen i arealsaken.

Nybygg i Kristian Augusts gate kan bli en realitet hvis Entra får igjennom sitt reguleringsforslag. Fakultetet har allerede vedtatt at det er IOR, fakultetssekretariatet, Juridisk bibliotek og studentarealer som i så fall skal flytte inn i nybygget. Det er satt ned en hovedbrukergruppe med representanter bl.a. fra instituttet (Sverre Blandhol og Øyvind Henden), fagforeningene (Kjetil Frantzen) og vernelinjen (Elisabeth Wenger-Hagene). Hovedbrukergruppen har jevnlige møter for å gi innspill i prosessen med utforming av lokalene.

Foreløpig er det ikke fokus på detaljutforming av kontorlokalene, men arkitektene ønsker bl.a. tilbakemelding fra UiO før sommeren på spørsmålet om hvilken etasje kantinen bør plasseres i. 
 
I instituttlunsjen den 26. mai vil hovedbrukergruppemedlemmene gi mer informasjon om arbeidet i hovedbrukergruppen så langt og invitere til innspill fra de ansatte.
 

Arrangør

Institutt for offentlig rett
Publisert 11. mars 2015 15:49 - Sist endret 22. jan. 2016 14:26