Instituttlunsj (utvidet - MERK TIDSPUNKT): ARK-tilbakemeldingsmøte for Institutt for offentlig rett

Instituttleder Ulf Stridbeck leder denne lunsjen, med presentasjon av resultatene fra høstens arbeidsmiljøundersøkelse og etterfølgende diskusjon. MERK TIDSPUNKT!

Hva er ARK-tilbakemeldingsmøtet?

Høsten 2015 skal IOR og resten av fakultetet gjennomføre en omfattende arbeidsmiljøundersøkelse. I løpet av september-oktober gjennomføres en større spørreundersøkelse via nettskjema. Planene for undersøkelsen ble presentert og diskutert i instituttlunsjen 12. mai.

Denne utvidede instituttlunsjen (MERK TIDSPUNKT: kl 10-13) er dedikert til et allmøte med presentasjon av resultatene fra undersøkelsen, med en etterfølgende diskusjon om hva som fungerer bra og ikke fullt så bra - og om mulige forbedringspunkter og tiltak.

Arrangør

Institutt for offentlig rett
Publisert 19. juni 2015 13:02 - Sist endret 14. mars 2016 08:53