Instituttlunsj: Rett til og bruk av grunnvann

Stipendiat Gunnhild Storbekkrønning Solli innleder om sitt doktorgradsprosjekt. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Gunnhild Storbekkrønning Solli. Foto: IOR.

Gunnhild Storbekkrønning Solli skriver PhD-avhandling med arbeidstittel “Rett til og bruk av grunnvann”.

Arrangør

Institutt for offentlig rett
Publisert 29. aug. 2016 13:37 - Sist endret 20. des. 2016 10:33