Instituttlunsj: Tiltredelsesforelesning

Synnøve Ugelvik har tiltrådt som førsteamanuensis ved instituttet, og vil holde sin tiltredelsesforelesning. Instituttleder Ulf Stridbeck leder lunsjen.

Synnøve Ugelvik. Foto: IOR.

Synnøve Ugelviks forskningsinteresser relateres alle til staten som forskningsobjekt, men på forskjellige måter og nivåer. Hovedaktøren i interessefeltet er politiet, og hennes forskningsinteresse sirkler særlig rundt politiets kontroll med borgerne, samt effekten av denne kontrollen. Videre rettes fokus på staten Norge i internasjonal sammenheng, derunder forvaltningsrett. Relasjonen til EU og internasjonal innflytelse på norsk styringsmakt ligger naturlig midt i forskningsfeltet der utlendingsrett også er en viktig del. De underliggende rettsteoretiske problemstillinger gir grunnleggende inngangsperspektiver, så også menneskerettighetsfeltet. 


Det serveres smørbrød, kaffe og te. Deltagelse krever derfor påmelding.

Velkommen!

Publisert 7. apr. 2017 14:57 - Sist endret 7. apr. 2017 14:57