Konferanser og seminarer

Kommende arrangementer

Tid og sted: 24. mai 2018 - 25. mai 2018, Voksenåsen Conference Centre

Interdisciplinary Conference on Migration: Vulnerability, Protection, and Agency, in Oslo 24-25 May 2018, under the auspices of the University of Oslo, Faculty of Law.

Tid og sted: 6. juni 2018 12:00 - 7. juni 2018 15:00, Professorboligen i Universitetets hage, Karl Johans gate 47

Institutt for offentlig rett ønsker velkommen til en nordisk konferanse der fokuset rettes mot de rettslige aspektene av Big Data i helsetjenesten. Målgruppen for konferansen er jurister som arbeider med eller har interesse for digitalisering av helsesektoren.